Biodiversiteit

Het gaat slecht met de soortenrijkdom van onze flora en fauna wereldwijd. Ook in Nederland verdwijnen er elk jaar diverse plant- en diersoorten. Dit heeft onder andere te maken met de oprukkende verstedelijking,
industrialisering en schaalvergroting in de landbouw.


Toch biedt vooral de verstedelijking ook mogelijkheden. Een rijk en gevarieerd groen in de stad wordt niet alleen door burgers erg gewaardeerd, maar het kan ook een uitstekende bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het biedt veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen. En bovendien wordt zo de natuur dicht bij huis gehaald. Het aanleggen van groen in de stad in combinatie met goed beheer en de juiste soortenkeuze van bomen, struiken en vaste planten is doorvoor essentieel. De brochure 'Meer groen in tuin en plantsoen' geeft voorbeelden om groenvoorzieners en
beleidsmakers daartoe te informeren en inspireren. 

Biodiversiteit certificaat
De jury van Entente Florale Nederland besteedt dit jaar extra aandacht aan biodiversiteit. In samenwerking met Alterra zijn er critieria opgesteld waar gemeenten op beoordeeld gaan worden. De gemeenten die hier het beste op scoort, wint op de Nationale Groendag het certificaat biodiversiteit. 

Actuele nieuwsberichten