• Zuid-Holland verstrekt €200.000 voor duurzame landbouw05.09.2017

  De provincie Zuid-Holland heeft de ambitie om een Proeftuin te starten voor duurzame innovaties in de grondgebonden landbouw in Zuid-Holland. Van 4 september tot en met 1 november 2017 kunnen geïnteresseerden subsidie aanvragen voor Samenwerking in het kader van Europees Innovatie Partnerschap (EIP). Het totale budget voor deze subsidie-openstelling is € 200.000,-.

  Deze openstelling is onderdeel van de Uitvoeringsregeling POP3 Zuid-Holland. Over een periode van 4 jaar is hiervoor in totaal €15 miljoen beschikbaar.

  Duurzame innovatie Landbouw
  De provincie Zuid-Holland wil door duurzame innovaties een wezenlijke verandering in de landbouw- en voedselketen bereiken. Dit is nodig, want de landbouw in Zuid-Holland staat economisch en ecologisch onder druk. Klimaat, luchtkwaliteit, biodiversiteit en een goede boterham voor de boeren vragen om een andere aanpak.  Openstelling
  Geïnteresseerden kunnen voor de openstelling tot en met 1 november 2017 subsidieaanvragen indienen voor:

  • De oprichting van een operationele groep in het Europees Innovatie Partnerschap voor de landbouw;
  • Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij met Operationele Groepen (samenwerkingsverbanden)  wordt gewerkt. Deze groepen zijn samengesteld uit minimaal één agrarische ondernemer (actief in de grond gebonden landbouw) die kan worden bijgestaan door onderzoekers, adviseurs en andere betrokkenen om zijn/haar vragen zo goed mogelijk te formuleren.
  • Het schrijven van het projectplan.

  Aanvragen kunnen ingediend worden in de periode van 4 september 2017 tot en met 1 november 2017.

  Na het aflopen van de openstellingsperiode (4 september tot en met 1 november 2017) worden de ingediende projecten beoordeeld. De meest kansrijke projecten ontvangen subsidie.

  Bron:
  Provincie Zuid-Holland

  « ga terug