• Zomer in Amsterdam in kaart gebracht18.06.2014

  Voor het project ‘Summer in the City’ zijn in Amsterdam 30 kleine weerstations geplaatst. De leerstoelgroep Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen University gaat zo de temperatuur en luchtvochtigheid van het stadscentrum in kaart brengen.

  Dit in het kader van het onderzoek naar het stedelijke hitte-eiland-effect, dat zeer schadelijk kan zijn voor de mensen die wonen en werken in grote steden.

  Weinig van bekend
  Het stedelijke klimaat is buitengewoon belangrijk voor het welzijn van mensen. Maar in detail is er nog maar weinig van bekend. Het stedelijke klimaat is heel anders dan dat in het landelijk gebied. In de binnenstad is het beduidend warmer dan in buitenwijken en het platteland. “Dit hitte-eiland-effect wordt steeds belangrijker omdat de verstedelijking overal ter wereld toeneemt,” zegt hoogleraar meteorologie Bert Holtslag.

  Nadelig voor gezondheid
  “De verwachting is dat, vanwege de klimaatverandering, perioden met extreme warmte in steden zowel in frequentie als intensiteit zullen toenemen. Dit kan ten koste gaan van de leefomgeving en de gezondheid van mensen die er wonen en werken. Zo heeft volgens een recente studie de hittegolf die Europa in 2003 overviel geleid tot zo’n 70.000 sterfgevallen die direct aan de extreme warmte zijn toe te schrijven. Met name kwetsbare groepen zoals ouderen zijn gevoelig voor de extra warmte die verwacht wordt. Maar het is ook een economisch probleem, want hitte gaat ten koste van de productiviteit.”

  Meer groen, meer lucht
  Als we de leefbaarheid van onze binnensteden willen waarborgen, moeten we dus meer weten over warmte-ontwikkeling in steden, en hoe we hier mee om moeten gaan. Behalve de noodzaak tot bouwkundige en ontwerp-aanpassingen van onze binnensteden (“meer groen, meer lucht”) moeten we de warmte-ontwikkeling ook veel meer in detail brengen. Bert Holtslag: “Met het project ‘Summer in the City’  ontwikkelen we een systeem waarmee we het warme weer in de stad gedetailleerd in kaart willen brengen.

  Microklimaat
  Met onze meetopstellingen, die nu in Amsterdam staan en ook al in bijvoorbeeld Wageningen hebben gestaan, brengen we de ruimtelijke variabiliteit van het microklimaat in de stad in kaart. Dat is niet alleen relevant voor bijvoorbeeld overheden en gezondheidsdiensten om de gevolgen van hittestress bij mensen te voorkomen of verminderen, maar ook voor stedelijke ontwerpers om bij de herinrichting van steden beter rekening te kunnen houden met de leefbaarheid tijdens warme zomers."

  Aanvullende informatie

  Bron:
  WUR

   

  « ga terug