• Wierden wint certificaat groen en gezondheid in groencompetitie van Entente Florale27.09.2012

  Op de prijsuitreiking van Entente Florale won Wierden het certificaat Groen en Gezondheid. In Wierden is er veel aandacht voor de eigen bewoners en dat wordt ook gerealiseerd in concrete projecten. Wierden houdt daarbij zowel rekening met alle burgers alsook met de afzonderlijke wijken.

  Wijken krijgen hun eigen (groene) karakter maar ze sluiten ook aan op het grote, groene buitengebied. Wierden laat bewoners meebeslissen over een groene inrichting, zelfs als daardoor (op verzoek van de bewoners in één wijk) voortuinen verdwijnen. Wierden, blijf op deze koers. De jury bestaande uit de GGD- werkgroep Groen en Gezondheid wil middels dit certificaat Wierden aanmoedigen om hierin door te gaan en een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten.

  Vitale groene woon- en werkomgevingen
  Entente Florale is de nationale groencompetitie die als doel heeft om de toegevoegde waarde van het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burger. In het kader van de Vitale Groene Stad heeft Entente Florale Nederland in de groencompetitie tot dusverre twee themacertificaten ingesteld: Groen en Gezondheid en Groen Loont!. Entente Florale heeft zich als doel gesteld om in de komende jaren de deelcertificatenreeks uit te breiden met actuele onderwerpen om zo, met de huidige certificaten, te komen tot vitale groene woon- en werkomgevingen. Voorbeelden uit de Nederlandse gemeenten worden via deze certificaten voor het voetlicht gebracht. Dit heeft als doel andere gemeenten te enthousiasmeren en inspireren. Voor de beoordeling van deze aspecten is de jury van Entente Florale Nederland uitgebreid met deskundigen vanuit respectievelijk de GGD-werkgroep Groen en Gezondheid en het TEEB project (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

   

  « ga terug