• Wethouder plant Prunus in Renkumse voortuin02.03.2016

    Wethouder Ruwhof plantte vanochtend de eerste van in totaal 23 Zuilprunussen in één van de particuliere tuinen aan de Molenbeekstraat in Renkum.

    Gemeente Renkum heeft in deze straat onlangs het bomenbestand vernieuwd. De minder vitale Sierperen die voorheen in de verharding stonden, zijn verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn Veldesdoorns in de aanwezige plantsoenvakken geplant. Een boom in een plantsoenvak krijgt op termijn betere groeimogelijkheden dan een boom in het trottoir. Ook de heesterbeplanting in deze vakken is vervangen.

    Boom in eigen tuin
    Omdat bewoners de straat na de renovatie te kaal vonden, hebben zij aan de gemeente gevraagd of er mogelijkheden zijn voor de aanplant van een boom  in de eigen voortuin. De enthousiaste bewoners van de Molenbeekstraat volgen hiermee het initiatief van de bewoners van de Hogenkampseweg. Hier is recent hetzelfde principe toegepast. De gemeente Renkum koopt de bomen en zorgt voor de aanplant. De aanplant wordt verzorgd door het Renkumse hoveniersbedrijf Everts en Weijman.

    « ga terug