• Wethouder Oss is trots op haar buurt06.12.2013

  Reina de Bruijn, wethouder bij de gemeente Oss, heeft in haar portefeuille onder andere het beheer van de openbare ruimte. Bewoners Beheren Buurt is voor haar zakelijk dus belangrijk, maar persoonlijk ook. Ze vertelt graag waarom en wat ze zelf doet in haar buurt.

  Zelfbeheer is…
  “Zelfbeheer is samen met buurtgenoten in de openbare ruimte bezig zijn. Hierdoor word je bewust van je woon- en leefomgeving en je verantwoording hiervoor”, antwoordt De Bruijn. “Door het groen in je eigen leefomgeving zelf te onderhouden, kan je de kwaliteit behouden die je als bewoner wilt. Je kunt meer variatie en diversiteit in de beplanting brengen. Maar zelfbeheer is heel breed, hieronder valt ook zwerfvuil opruimen, een speeltuin onderhouden en toezicht houden op de speeltuin”.

  Eigen omgeving
  De Bruijn: “In mijn eigen omgeving merk ik al iets van het zelfbeheer door bewoners. Het plantsoen in de Witte Hoeflaan zou omgevormd worden tot gras. Een groep bewoners besloot om een gedeelte ervan zelf te onderhouden. Het ziet er keurig uit. In het voorjaar bloeien de rododendrons. Dit is een initiatief dat de gemeente graag ziet”.

  Signaal van waardering
  Ook het zwerfvuil wordt door de bewoners zelf opgeruimd. De Bruijn: “Ik ruim ook vaak het bladafval op. In mijn buurt hebben bewoners zelf bladkorven neergezet. Als ze vol zijn, bellen ze de gemeente en die komt ze dan legen. Als bewoner wil ik graag door de gemeente met materiaal ondersteund worden. Zo geeft de gemeente ook het signaal dat het kan en dat ze de inzet van bewoners waardeert”.

  Een goede leefomgeving begint bij jezelf
  Als afsluiting heeft De Bruijn nog een wijze tip: “Een mooie en goede leefomgeving begint bij jezelf. Als bewoner sta je zelf aan de basis hoe het er buiten uitziet. Dat geldt voor het onderhoud van het openbaar groen maar ook voor het zwerfvuil”.

  Flyer Bewoners Beheren Buurt »

  Bron:
  Gemeente Oss

  « ga terug