• Waterschap Drents Overijsselse Delta wil door met ‘klimaatsubsidie’ voor inwoners16.02.2018

  Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) verlengt de subsidieregeling voor gezamenlijke initiatieven van inwoners en organisaties die hun eigen leefomgeving ‘klimaat-proof’ willen maken.

  Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk moeten steden en dorpen beter bestand maken tegen klimaatveranderingen als hevige regen en hittestress.

  Subsidie
  Met de subsidieregeling hoopt WDODelta inwoners, (wijk)verenigingen, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen een duwtje in de rug te geven om met dit soort maatregelen aan de slag te gaan. De maximale subsidie per initiatief is 50 procent van de kosten, met een maximum bijdrage van 10.000 euro.

  Samendoen
  “Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met extremen in het weer om te gaan”, verklaart bestuurslid Hans de Jong van het waterschap. “Ook particuliere initiatieven kunnen hieraan hun steentje bijdragen. Aanpassen aan een veranderend klimaat kan namelijk alleen slagen als we het samen doen.”

  Goed voorbeeld
  De regeling is vorig jaar mei al opengesteld en zou in eerste instantie tot eind 2017 gelden. ‘’We wilden eerst kijken of er voldoende belangstelling voor zou zijn’’, zegt woordvoerder Herald van Gerner van WDODelta. “Dat is zo, dus we gaan nog een jaar door. Het moet een beetje op gang komen, maar goed voorbeeld doet volgen.’’

  Groene daken
  In totaal ontving het waterschap vorig jaar zeventien aanvragen, waarvan er inmiddels zes zijn gehonoreerd en nog eens zes in behandeling zijn. ‘’Enkele scholen hebben hun pleinen inmiddels vergroend en in Deventer hebben acht woningen groene daken gekregen’’, vertelt Van Gerner.

  Voorwaarden
  Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet het initiatief aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo dient het plaats te vinden binnen het werkgebied van WDODelta én in bebouwd gebied (dorpskern, stad) en moet het een blijvende verbetering opleveren om wateroverlast of juist droogte of hitte tegen te gaan. Ook moet het in een groter verband worden opgepakt, dus bijvoorbeeld samen met de buurt of wijk.

  Nieuwe normaal
  “Uiteindelijk willen we een bredere beweging op gang brengen waarin ‘klimaat-proof’ zijn’ het nieuwe normaal is”, zegt bestuurslid De Jong. “Achterliggend doel van de subsidieregeling is dan ook om via voorbeeldprojecten te stimuleren dat bewustwording, participatie, samenwerking en ‘nieuw denken’ tot stand komt.’’

  Klimaat Actief
  De klimaatsubsidie valt onder het programma ‘Klimaat Actief!’ waarmee WDODelta zich wil aanpassen aan meer en hardere regenbuien en hogere temperaturen en tegelijk wil bijdragen aan het beperken van de gevolgen van klimaatverandering. ''We streven naar een ‘klimaat-proof bebouwd gebied’, waar kelders niet onderlopen, de hitte binnen de perken blijft en waar slim wordt omgegaan met groen en water in steden en dorpen.’’

  ​Meer informatie: Subsidieregeling Klimaat Actief!

  Bron:
  H2O Waternetwerk

  « ga terug