• Waarde van natuur voor woningkopers veel groter dan gedacht18.03.2016

  Algemeen wordt aangenomen dat huizen een paar procent meer waard zijn als er binnen een straal van 500 meter tot een kilometer toegang is tot natuur, en dat vooral uitzicht op natuur tot hogere woningprijzen leidt. 

  Michiel Daams concludeert dat waarde van natuur voor woningkopers veel groter is wanneer het onderzoek zich niet richt op natuur in het algemeen, maar naar natuur die in de beleving van mensen aantrekkelijk is.

  Veel meer waarde
  Aantrekkelijke natuur stuwt de prijzen van woningen over een afstand tot wel zeven kilometer, concludeert Daams. Woon je dichtbij aantrekkelijke natuur dan is het effect het sterkst: 16% van de woningprijs (uitzicht is niet noodzakelijk). Verder weg wordt het effect natuurlijk kleiner: het effect is 1,6% op een afstand van zeven kilometer en daarna wordt het verwaarloosbaar klein. Hoewel het effect per woning relatief klein is op zeven kilometer afstand,  treft het op die afstand de prijzen van veel woningen. Natuur heeft daardoor op de woningmarkt veel meer waarde dan eerder gedacht.

  Investeringen legitimeren
  Daams stelt dat zijn bevindingen veel grotere investeringen in (het behoud van) aantrekkelijke natuur rondom steden legitimeren. Dat is relevant voor het welbevinden van mensen die in steden wonen, voor natuurbeheerders en voor stedelijk ruimtelijk ordeningsbeleid. Daams laat zien dat meer beleidsinspanning nodig  is om vooral rond steden mensen toegang te bieden tot aantrekkelijke natuur.

  Economische Geografie
  Michiel Daams verrichtte zijn onderzoek bij de afdeling Economische Geografie van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het onderzoek maakt deel uit van het programma tWIST, ‘towards Wellbeing, Innovation and Spatial Transformation’. De studie valt deels onder het Wadden Sea Long-Term Ecosystem Research-project, waaruit het onderzoek voor de helft is gefinancierd. Daams is tegenwoordig postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

  Proefschrift

  Bron:
  Rijksuniversiteit Groningen

  « ga terug