• Venray maakt particuliere tuinen waterklaar29.01.2015

  De laatste jaren is de situatie rondom klimaatverandering steeds nijpender geworden en inmiddels zijn veel mensen ervan overtuigd dat op individueel niveau de schouders er onder moeten, wil het tij nog worden gekeerd.

  Gemeente Venray is dan ook een van de gemeenten die samen met haar inwoners de handen uit de mouwen steekt om het wassende water het hoofd te bieden.

  Openbare ruimte
  “Aan de klimaatverandering op zich kunnen we misschien niet zo heel veel doen, maar wel aan de vervelende gevolgen ervan”, weet Erik Weijzen, adviseur Water bij de gemeente Venray. De gemeente speelt voortvarend in op de veranderingen. “Via het gemeentelijk rioleringsplan doen we er alles aan om aan de milieueisen te voldoen”, vertelt Weijzen, die ervan overtuigd is dat de gemeente een voorbeeldfunctie vervult. In de praktijk houdt dat in dat de gemeente haar eigen tuin – de openbare ruimte – ook waterklaar maakt. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over de wegen, pleinen en openbare gebouwen. Het is zaak zo weinig mogelijk regenwater in het riool terecht te laten komen.”

  Minder regenwater in riool
  De gemeente constateert dat, als gevolg van klimaatveranderingen, vooral de hevigheid van buien toeneemt. Dus niet zozeer het aantal buien, maar wel de hoeveelheid neerslag per bui. “Dan kun je in feite twee dingen doen”, legt Weijzen uit. “Meer riool aanleggen, of ervoor zorgen dat er minder regenwater in het riool terechtkomt.” Dat laatste heeft de voorkeur. “Dus worden nieuwe grasveldjes wat lager aangelegd dan de weg, of worden voorzieningen aangelegd, waarin het regenwater wordt opgevangen en kan wegzakken in de bodem. Openbare gebouwen zijn qua afvoering van regenwater volledig afgekoppeld van het riool.”

  Financiële voordelen
  Weijzen is zich ervan bewust dat hij bij het waterklaar maken van de gemeente wel de hulp van inwoners nodig heeft. Voor niks gaat echter vaak alleen de zon op. “Daarom hebben we een paar financiële voordelen voor inwoners die willen bijdragen aan een oplossing. Zo is er subsidie beschikbaar voor wie zijn tuin waterklaar wil maken. Bovendien krijgen waterklare inwoners ook korting op de gemeentelijke rioolheffing als er al maatregelen zijn getroffen. Een deel van die heffing is bedoeld voor het via de riolering afvoeren van regenwater van het eigen perceel. Wanneer dat niet nodig is, hoeft dat deel van de heffing natuurlijk niet te worden betaald.” Ook zonder subsidieregelingen binnen een gemeente denken steeds meer inwoners na over anders en duurzaam omgaan met regenwater. Dit kan op allerlei manieren. Veel tips hiervoor zijn verzameld op www.waterklaar.nl.

  Afkoppelen 
  Deze aanpak leverde de gemeente tussen 2008 en 2011 een gebied van in totaal bijna tachtigduizend vierkante meter afgekoppeld grondoppervlak op. “Het afgelopen jaar zijn we weer gestart met de subsidie voor afkoppelen op eigen terrein. Tot nu toe zijn er al 32 verzoeken positief afgesloten met een resultaat van ruim vierduizend vierkante meter”, vertelt Weijzen.

  Waterklaar
  Gemeente Venray heeft samen met 14 andere gemeenten in Noord- en Midden-Limburg de handen ineen geslagen in Waterpanel Noord. Doel is samen met alle betrokken partijen de huidige en toekomstige wateropgaven in Limburg te realiseren.

  Particuliere tuinen
  Dit doen ze door onder meer via de publiekscampagne waterklaar aandacht te vragen voor het waterklaar maken van particuliere tuinen. Zo is op zaterdag 22 november een aantal studenten Watermanagement van het Citaverde College langs de deuren geweest in de gemeente Maasgouw om tips te geven over het waterklaar maken van tuinen. Hiervoor gebruikten zij een waterklaarmeter die via de website www.waterklaar.nl te downloaden is. Verder zijn op www.waterklaar.nl allerlei handige tips en verwijzingen terug te vinden om tuinen waterklaar te maken. Het waterklaar maken van een tuin kan heel eenvoudig. Wie regenwater van de riolering wil afkoppelen en daar vragen over heeft, kan voor deskundig advies het beste contact opnemen met de gemeente.

  Bron:
  Gemeente Venray

  « ga terug