• Veel gemeenten tekenen intentieverklaring ‘Klimaat Actieve Stad’10.10.2014

  Gisteren – tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht - hebben diverse steden, waterschappen, natuur- en milieufederaties verspreid over het hele land in Utrecht de intentieverklaring ‘Klimaat Actieve Stad’ getekend.

  In de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie spreken rijk, provincies, gemeenten en waterschappen af waterveiligheid en klimaatbestendigheid integraal mee te gaan wegen bij ruimtelijke ontwikkelingen. De ambitie daarbij is dat in 2020 klimaatbestendig handelen en waterrobuust inrichten een integraal onderdeel van hun beleid en handelen is, zodat Nederland in 2050 ook daadwerkelijk klimaatbestendig is ingericht.

  Noodzaak
  Door de verandering van het klimaat - het wordt warmer, natter én droger – staan straten en kelders geregeld blank. Het water van hevige regenbuien kan niet snel genoeg worden afgevoerd. Lange perioden van droogte zorgen op andere momenten juist voor een tekort aan water. Er komen meer warme dagen, dus vaker een hittegolf. Het effect van zo’n hittegolf is in de stad extra groot, omdat de stad de warmte vasthoudt.

  Groen
  Aanplant van meer bomen is dan bijvoorbeeld een oplossing om meer schaduw te krijgen en dus verkoeling. Ook het aanleggen van groene daken biedt soelaas, omdat groene daken het water langer vasthouden waardoor er minder snel overstroming optreedt. Verder kunnen er in het buitengebied natuurlijke klimaatbuffers worden gevormd, bijvoorbeeld door het opvangen van water in natuurgebieden. Daarnaast kunnen inwoners ook een belangrijke bijdrage leveren door bijvoorbeeld hun betegelde tuin te laten vervangen door een natuurvriendelijke tuin zodat het water de grond in zakt en niet in het riool of op straat terecht komt.

  Klik hier voor meer informatie

  Bron:
  zmf.nl en ruimtelijkeadaptatie.nl


   

   

  « ga terug