• Tien kilometer nieuwe berm ingezaaid in Stadsbos01313.11.2017

  Een kleine tien kilometer berm is onlangs ingezaaid in Stadsbos013 in Tilburg. De bermen liggen deels in het gebied Klein-Tilburg en in de Kaaistoep. Het inzaaien is bedoeld om het leefgebied van wilde bijen te verbeteren.

  "Wegbermen zijn belangrijk voor wilde bijen, omdat het de laatste plekken zijn die niet structureel bemest en bespoten worden", aldus wethouder Stadsbos013 Mario Jacobs: "Bovendien vormen ze verbindende linten door het landschap. Door deze linten aantrekkelijker te maken voor bijen, worden ze ook aantrekkelijker voor recreanten, vanwege de vele bloemen."

  Stichting Food4Bees
  In 2016 heeft de Stichting Food4Bees een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie voor het verbeteren van het leefgebied voor (wilde) bijen. Het gaat al jarenlang slecht met wilde bijen. Zij zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen en zijn vooral voor de fruit-, groente- en zaadteelt essentieel. Gemeente Tilburg heeft hiervoor budget beschikbaar gesteld en met Food4Bees een plan uitgewerkt om bermen in Stadsbos013 te verbeteren. Vanaf volgend jaar volgen onderzoeken naar het effect van de nieuwe bermen op de bijen.

  Bron:
  stadsbos013.nl

  « ga terug