• Themacertificaat Groen en Economie gaat naar Brunssum26.09.2013

  Op de prijsuitreiking van Entente Florale won Brunssum het certificaat Groen en Economie. De voormalige mijnstad Brunssum kent een grote economische transformatieopgave, waarin woonkwaliteit en toerisme belangrijke pijlers zijn. 

  Het bestuur van Entente Florale Nederland kent, op aanbeveling van het speciale themajury comité voor Groen en Economie de Limburgse gemeente dit maatschappelijk themacertificaat toe. Voor de beoordeling van deze aspecten is de jury van Entente Florale Nederland uitgebreid met deskundigen vanuit TEEB Stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).

  Grote economische impuls
  Er is een sterk bewustzijn dat een groene woonomgeving helpt bij de vestiging van bedrijven. Dat blijkt uit de aanpak van parken en andere groene investeringen. Het te ontwikkelen themapark Nature Wonder World combineert natuur, educatie en toerisme tot een aantrekkelijk geheel en zal op die manier een grote impuls aan de economie geven. Brunssum laat hiermee zien dat groen en economie elkaar kunnen versterken.

  Gemeenten enthousiasmeren
  Entente Florale heeft zich als doel gesteld om in de komende jaren de maatschappelijke themacertificaten uit te breiden met actuele onderwerpen om zo, met de huidige certificaten, te komen tot vitale groene woon- en werkomgevingen. Voorbeelden uit de Nederlandse gemeenten worden via deze themacertificaten voor het voetlicht gebracht. Dit heeft als doel andere gemeenten te enthousiasmeren en inspireren. Voor de beoordeling van de prestaties op het gebied van deze thema’s zijn naast de Entente Florale jury, voor elk thema een apart jurycomité ingesteld. Met deskundigen vanuit:
  -  GGD-werkgroep Groen en Gezondheid (voor het thema Groen en Gezondheid),
  -  TEEB Stad project (The Economics of Ecosystems and Biodiversity), voor het thema Groen en Economie
  - Groen en Bewonersparticipatie vanuit  een werkgroep deskundigen op het gebied van bewonersparticipatie, met medewerking van Stadswerk,  Groei&Bloei en IVN. 

  « ga terug