• Thema gezondheid centraal in magazine Vitale Groene Stad13.12.2013

  De tweede uitgave van het magazine de Vitale Groene Stad is vandaag in een oplage van 10.000 stuks verstuurd naar een brede doelgroep. In dit nummer staat het thema gezondheid centraal.

  Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat niet alleen zien dat groen en gezondheid samenhangen, maar ook welke mechanismen deze relatie verklaren. De case Wierden laat zien dat groen geld oplevert. Zo is onder meer de lucht daar schoner, is er minder geluidsoverlast en meer gelegenheid om buiten te sporten. Dat rekende de gemeente uit. Een interview met Ruben Wenselaar van Menzis gaat in op het KPMG-rapport ‘Groen, gezond en productief’.

  Voordelen van vergroening zijn legio
  In het voorwoord schrijft Linda Voortman - Tweede Kamerlid en initiatiefnemer van actieplan 'Groen is gezond' - dat  de voordelen van vergroening van de leefomgeving legio zijn. "Het is dan ook onbestaanbaar dat nog steeds beleid wordt ingevoerd dat onze leefomgeving grijzer maakt en onze gezondheid op het spel zet. Daarom wil GroenLinks beleid uitgebreider gaan toetsen op gezondheidseffecten. Bij de beoordeling van maatregelen zouden bijvoorbeeld ook de effecten op de zorgkosten, productieverlies en de kwaliteit van leven aan de orde moeten komen. Zo verliezen we minder van onze gezondheid aan grijze en vervuilende plannen".

  Andere items die aan bod komen zijn:

  • Adoptiegroen Lisse zorgt voor extra kwaliteit;
  • Interview met Lodewijk Hoekstra over NL Greenlabel;
  • Verticaal groen is op veel plekken in ons land te zien, een bijzonder project is het Enecohoofdkantoor in Rotterdam;
  • Goede ideeën hoeven niet veel te kosten;
  • Nationale Groendag 2013;
  • Groenste stad Groningen en groenste dorp Dalfsen;
  • TEEB Stad;
  • Databank Gemeentelijk Groenbeheer;
  • Daan Roosegaarde: ‘Burger maakt kwaliteit’;
  • Bomen voor CO2-vastlegging.

  Kansen en mogelijkheden
  Bovenstaande artikelen laten zien dat het groen van grote waarde is en dat het een geheel andere positie inneemt dan tijdens de crisis in de jaren tachtig, toen er een kaalslag plaatsvond. Door de kansen en mogelijkheden goed voor het voetlicht te brengen, zeker met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen, is de poster ‘Groen, het kapitaal van gemeenten en haar inwoners’ met tal van inspirerende mogelijkheden met het magazine meegestuurd.

  Doelgroep
  Magazine Vitale Groene Stad wordt verspreid onder overheid (gemeenten, provincies, waterschappen, Rijk), politici (lokaal en nationaal), bedrijfsleven (bouw-, groensector en projectontwikkelaars), onderwijs- en kennisinstellingen, gezondheidssector en (landschaps)architecten.

  Magazine Vitale Groene Stad is een uitgave van Entente Florale Nederland en Elba Media.
   

  « ga terug