• Thema Boomfeestdag 2017 is ‘Bomen Verbinden’05.10.2016

    Op woensdag 22 maart 2017 viert Nederland de 60ste editie van de Boomfeestdag met als thema ‘Bomen Verbinden’.

    Volgens de Stichting Nationale Boomfeestdag spelen bomen een verbindende rol in onze maatschappij. Bomen vormen de verbinding tussen de aspecten van emotie tot ecologie en op gemeentelijk tot landschappelijk niveau. Tevens is er in Europees verband meer aandacht voor natuur en natuurbehoud gekomen tijdens de klimaattop in Parijs van afgelopen november. Des te meer een reden voor de Stichting Nationale Boomfeestdag om de verbindende rol van bomen centraal te stellen als thema tijdens de volgende viering.

    Gemeente Maastricht is de gastgemeente van de viering van het 60 jaar bestaan van de Boomfeestdag.

    « ga terug