• Thema Boomfeestdag 2015 is Bomen en Water30.09.2014

  Op woensdag 18 maart 2015, de dag dat de waterschapsverkiezingen plaatsvinden, viert Nederland de 59ste editie van de Boomfeestdag met als thema ‘Bomen & Water!’. Water is niet alleen eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven.

  Daarbij spelen bomen een belangrijke rol, zij houden met haar wortels namelijk de grond vast en zorgen in onze volgebouwde steden dat overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.

  Klimaatverandering
  Volgens de stichting Boomfeestdag speelt water een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek: denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap die hun effect ook op ons land hebben. Daarnaast is het geven van water bij bomen belangrijk in deze tijd van droge voorjaars en zomers. De grondwaterstand is dan te laag waardoor vooral jonge bomen in de problemen komen.

  Onmisbaar
  Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen. Van belang is daarom dat gemeenten bij de aanplant van bomen in het stedelijk gebied een post opnemen voor de nazorg in de vorm van watergeven.

  Bron:
  Boomfeestdag

   

  « ga terug