• Subsidie voor buurtnatuur en buurtwater in Noord-Brabant30.08.2016

  Stadstuintjes, geveltuintjes of groene daken aanleggen in uw buurt? Via het Cultuurfonds is subsidie beschikbaar.

  Dit meldt de gemeente Eindhoven op haar website.

  Gevolgen
  Het Nederlandse klimaat verandert: de temperatuur stijgt, we krijgen te maken met extreem natte en ook juist extreem droge periodes. Dat heeft gevolgen voor mens, dier en milieu. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast, het verdwijnen van bepaalde dieren en planten en droogte.

  Actie
  Heeft u als vereniging, stichting of ZZP-er ideeën voor het realiseren van kleinschalige natuur- en waterprojecten? Vraag dan subsidie aan bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

  Positief effect
  Subsidie wordt verstrekt voor kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten lopen uiteen van stadstuintjes, geveltuintjes, tuinen onttegelen, groene daken of de aanleg van waterbergingen. Kortom, projecten met een positief effect op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving.

  180.000 euro beschikbaar
  Op jaarbasis is er €180.000,- voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De regeling is ingesteld door de provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas, Brabantse Delta en De Dommel. Het Prins Bernhard Cultuurfonds voert de regeling uit.

  Meer informatie en de aanvraagformulieren zijn te vinden op de site van het Prins Bernhard Cultuurfonds: www.cultuurfonds.nl/natuurwaterfonds

  « ga terug