• Staatsbosbeheer zet vol in op natuurinclusieve landbouw08.06.2018

  In samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) start Staatsbosbeheer een groot project met 40 experimenten om boeren te helpen over te schakelen naar een vorm van landbouw die meer biodiversiteit combineert met een rendabele bedrijfsvoering.

  Het eerste project bij natuurboerderij Hoeve Stein van de familie De Goeij in Oukoop (Zuid-Holland) is recent gestart, waar in samenwerking met verschillende partijen al grote stappen zijn gezet.

  Vergroten biodiversiteit
  Steeds meer boeren willen overschakelen naar een meer duurzame, minder intensieve manier van werken. Deze transitie vraagt tijd en inspanning, terwijl er ook brood op de plank moet blijven komen. Staatsbosbeheer wil hier vanuit zijn maatschappelijke taak én als verpachter van 50.000 hectare grond agrariërs de ruimte geven. Het mes snijdt aan twee kanten: Als een boer overstapt op natuurinclusieve landbouw heeft hij - om rendabel te kunnen opereren - méér grond nodig. Die extra natuurgrond kan hij op verschillende manieren pachten van Staatsbosbeheer. In ruil daarvoor worden met de boer afspraken maakt over activiteiten die de natuurinclusieve agrarische bedrijfsvoering ondersteunen en tegelijkertijd de biodiversiteit op al zijn landbouwgrond vergroten. Met als resultaat dat de biodiversiteit op boerengrond in de buurt van natuurgebieden van Staatsbosbeheer kunnen toenemen.

  Schat aan informatie
  Conny Clazing, programmacoördinator natuurinclusieve landbouw bij Staatsbosbeheer: “De meeste experimenten worden uitgevoerd met veehouderijbedrijven, akkerbouwers of gemengde bedrijven, omdat dat mogelijk perspectief kan bieden aan  de Nederlandse landbouwers. Anderzijds willen we ook het experiment aangaan met minder voorkomende en nieuwe bedrijfsvormen. Denk daarbij aan agroforestry, zilte teelt en paludicultuur. De experimenten gaan een schat aan informatie opleveren, omdat de deelnemende bedrijven  gevolgd gaan worden door onderzoekers op ecologisch en economisch gebied. Die informatie kunnen andere bedrijven gebruiken bij hun doorontwikkeling naar natuurinclusieve landbouw. We zijn vooral ook benieuwd naar wat de experimenten gaat brengen. De resultaten kunnen verrassend zijn.”

  Staatsbosbeheer werkt bij de 40 experimenten samen met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de landbouwsector. Per experiment wordt gekeken welke samenwerking mogelijk is met provincies, waterschappen, de landbouwsector en met andere natuurbeschermingsorganisaties. Lees hier meer over natuurinclusieve landbouw.

  Bron:
  Staatsbosbeheer

  « ga terug