• Sloop oude bedrijfshallen voor uitbreiding park26.08.2013

  Wethouder Gerdo van Grootheest van Maastricht startte onlangs de sloop van de voormalige bedrijfshallen van Rubber Resources. De percelen die vrij vallen gaan voor een belangrijk deel tot het nieuwe Frontenpark behoren.

  In de komende jaren wordt stap voor stap toegewerkt naar een nieuw Frontenpark, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling van Belvédère. Om het park breed bekend te maken worden in de komende maanden diverse activiteiten georganiseerd.

  Omvorming tot landschapspark
  De gemeente Maastricht gaat binnen het plan Belvédère de Lage Fronten, een natuurgebied aan de noordwestkant van de binnenstad, stap voor stap omvormen tot een landschapspark. De Lage Fronten is nu al een groen gebied met belangrijke historische elementen en natuurwaarden, maar zal in de toekomst samen met de Hoge Fronten één groot Frontenpark vormen. Binnen de verschillende projecten van Belvédère is ruim 13,1 miljoen euro gereserveerd natuurcompensatie. Dit ter versterking van de beschermde natuur in het gebied, zoals de muurhagedis, de hazelworm, de ijsvogel en de kuifhyacint.

  Burgerparticipatie
  De ontwikkeling van het Frontenpark is mogelijk door het project Noorderbrug en de daarbij horende veranderingen in het wegennet in Maastricht-West. Het Frontenpark gaat ruimte bieden voor burgerparticipatie en initiatieven van bewoners van Maastricht. Het zal dus geen stadspark worden zoals we dat kennen aan de zuidkant van Maastricht, maar veel meer een plek die permanent in beweging is. Kortom, het Frontenpark moet een plek worden waar het goed toeven is voor mens, dier en plant. Ook wil de gemeente belanghebbenden betrekken bij de vorming van het park.

  Uitgebreid activiteitenprogramma
  Zoals aangekondigd bij de opening van het Frontenpark vlak voor de zomer, vindt er in de nazomer van 2013 een uitgebreid activiteitenprogramma plaats in het park. Samenwerkingsverbanden van culturele organisaties hebben geresulteerd in de presentatie van een openluchtbioscoop, een locatiespecifieke tentoonstelling, een spannend vleermuisconcert, een multidisciplinaire theatervoorstelling en de mogelijkheid om samen met Bee Collective een bij te adopteren in het kader van de Sky Hive-actie ‘Adopt a bee, honey’. Het Frontenpark heeft een eigen website met actuele berichten en achtergrondinformatie: www.frontenpark.nl.

  Tuinieren op hoogte
  Daarnaast worden langlopende projecten opgestart, zoals tuinieren op hoogte (toegankelijk voor minder validen) en een natuurspeeltuin.

  Bron:
  Gemeente Maastricht

  « ga terug