• Scholen in Nederland starten met gezond schoolplein16.12.2013

  In januari 2014 starten de eerste tweeëntwintig scholen met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Medio maart 2014 kunnen alle scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een aanvraag indienen via een open inschrijving op Gezondeschool.nl/schoolpleinen.

  Uit de inschrijvingen worden achtenveertig scholen geselecteerd die in de periode 2014 – 2016 een Gezond Schoolplein realiseren. De ondersteuning die zij krijgen, bestaat uit een financiële bijdrage voor de inrichting en aanleg van het schoolplein en begeleiding bij het:

  - Ontwerp- en realisatieproces;
  - Organiseren van beheer en onderhoud;
  - Uitvoeren van een Gezonde School-activiteit rond thema’s als voeding, bewegen, roken, alcohol, etc:
  - Gebruik van het Gezonde Schoolplein als buitenlokaal waarbij educatieve buitenactiviteiten worden verankerd in het bestaande lesprogramma;
  - Behalen van het vignet Gezonde School;
  - Vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

  Belang van natuur
  Op een Gezond Schoolplein krijgen jongeren de ruimte om te bewegen en te spelen in een uitdagende, groene en rookvrije omgeving. Dat is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Tijdens én na schooltijd. Dit heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties.

  Onvoldoende beweging
  In een tijd waarin tachtig procent van de jongeren onvoldoende beweegt, kan er niet genoeg aandacht naar bewegen en spelen uitgaan. Het schoolplein staat in de top drie van favoriete speelplekken en vervult een belangrijke functie als speelplein waar de jeugd kan worden uitgedaagd om te bewegen. Daarom worden scholen de komende jaren gestimuleerd om een Gezond Schoolplein te realiseren waar de jeugd tijdens en na schooltijd terecht kan. Jantje Beton, IVN en het RIVM Centrum Gezond Leven zetten in hun aanpak jongeren centraal bij de inrichting, zij weten immers als geen ander wat hen motiveert om te bewegen en buiten te spelen. Het onderhoud en beheer is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en andere betrokkenen uit de wijk waarin het schoolplein zich bevindt.

  Betere resultaten
  Een Gezond Schoolplein wordt gebruikt als buitenlokaal en bevat groene elementen want natuur heeft een positieve invloed op de zintuigen, motoriek, creativiteit en het concentratie- en denkvermogen. Scholen met een Gezond Schoolplein gaan bovendien voor het behalen van het vignet Gezonde School. Hiermee laten zij zien structureel, planmatig en integraal te werken aan het verbeteren van de gezondheid van jongeren. Want jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder en behalen betere resultaten, leraren werken er met meer plezier en het verzuim is lager.

  Factsheet 'Gezonde Schoolpleinen'

  Bron:
  JOGG

  « ga terug