• Samenwerking om groen in stad te versterken09.12.2014

  Gisteren besprak de gemeenteraad van Zwolle de aanpak van beheer openbare ruimte en de groene agenda voor 2015. Belangrijk voor Zwolle, want natuur en water dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de gemeente.

  Oswald van Dam voerde namens D66 het woord. Kern van zijn verhaal was dat de gemeente het initiatief uit de stad moet stimuleren en faciliteren. Van Dam: ‘Placemaking is bijvoorbeeld een hele goede methode om particulier initiatief en eigenaarschap te realiseren op zo’n manier dat het ook langdurig geborgd wordt (mensen die het niet alleen kunnen worden geholpen). Samenwerking met particulieren, (natuur)organisaties, of ondernemers is ontzettend belangrijk.'

  Ecologische verbindingen
  'Ons uitgangspunt daarbij is, dat we de ecologische verbindingen willen verstevigen en een duurzaam beleid willen voeren. De voedingsbodem daarvoor begint met onderwijs (natuur en milieueducatie). De Wijkboerderij Stadshagen is een mooi voorbeeld, waar door bewoners wordt gewerkt aan het inrichten van hun groene omgeving, met een natuurspeelplaats en stadslandbouw, aldus Van Dam

  Duurzaamheidsagenda
  Verder gaf Oswald aan dat er naast de overlap tussen groen en beheer openbare ruimte ook overlap is met de duurzaamheidsagenda, de energietransitie en de blauwe (water) agenda. ‘Denk aan het inzetten van de NIEGG ten behoeve van productie van biomassa of zonne-energie, waarvoor wij een motie indienden tijdens de begrotingsbehandeling.’

  Betere waterberging
  Ook wil D66 Zwolle dat er meer aandacht komt voor betere waterberging en een aangenamer klimaat om daarmee hittestress in de stad te voorkomen. ‘Het is dan van belang dat het particulier en bedrijfsmatig vastgoed groener wordt. Ook willen we aansluiten bij Operatie steenbreek, een initiatief voor het vergroenen van de betegelde tuinen. Zwolle kan haar voordeel doen met de kennis die in dit project wordt opgedaan. Tot slot denken wij, net als het college, dat geveltuinen en groene daken bijdragen aan een aantrekkelijke fijne stad om in te wonen en te werken.’

  Bron:
  D66 Zwolle

  « ga terug