• Ruimere regeling voor groene daken in Utrecht12.03.2018

  Het College van B&W in Utrecht vernieuwt en verruimt de regeling voor groene daken. Uit de evaluatie van de huidige subsidieregeling blijkt dat tussen 2011 en 2017 ruim honderd aanvragers samen ruim 7.200 vierkante meter dakgroen hebben aangelegd, meer dan de streefoppervlakte in 2011.

  In de nieuwe regeling komt een structureel, jaarlijks budget van 50.000 euro beschikbaar. Om de regeling voor bewoners laagdrempelig te maken, kunnen bewoners ook gezamenlijk een aanvraag indienen voor minimaal 20 vierkante meter groen dak. Ook nieuw is dat de regeling open staat voor ondernemers. De regeling blijft beperkt tot bestaande gebouwen, omdat bij nieuwbouw groene daken meegenomen kunnen worden als duurzaamheidsmaatregel.

  Extensief en intensief
  Er zijn extensieve en intensieve groene daken. Intensieve groene daken hebben een dikkere substraatlaag. Daardoor kunnen deze daken meer regenwater vasthouden en meer soorten groen herbergen. Om de intensieve groene daken extra te stimuleren, komen nu ook deze daken in de nieuwe regeling in aanmerking voor een bijdrage. De subsidiebijdrage voor een intensief groen dak wordt 50 procent en voor een extensief groen dak 25 procent. De subsidie voor de aanleg van gevelgroen vervalt, omdat bewoners zelf ook al gevelgroen kunnen aanbrengen bijvoorbeeld voor geveltuintjes. Bewoners kunnen voor geveltuintjes een beroep doen op het initiatievenfonds. De recent aangelegde geveltuintjes in de Griftstraat, Vermeulenstraat, Kernkampplantsoen zijn op die manier deels gefinancierd, zodat een aparte subsidieregeling op dat punt niet nodig is.

  Klimaatbestendige stad
  Utrecht houdt rekening met veranderingen in het klimaat: meer neerslag, periodes van droogte en hitte en verdichting van de stad vragen om aanpassingen. Meer groen, ook op daken en gevels, en meer plekken om water op te vangen moeten de nadelige gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte voorkomen. De subsidieregeling dak- en gevelgroen draagt bij aan een klimaatbestendige stad.

  Tegen wateroverlast en hittestress
  Groen op het dak helpt door het waterbergend vermogen om wateroverlast te voorkomen. Daarnaast draagt groen op het dak bij aan een gunstig binnenklimaat in de stad, onder andere doordat het helpt bij het voorkomen van hittestress en door de isolerende werking. Hoe groter het vergroende dak- en geveloppervlak is, hoe sterker die bijdrage zal zijn. Het effect van het waterbergend vermogen, de belangrijkste functie van het groene dak, is sterker bij een intensief groen dak dan bij een extensief dak. Met intensieve groene daken hoeft er minder regenwater afgevoerd te worden.

  Bron:
  Gemeente Utrecht

  « ga terug