• Ruim 1 miljoen euro voor groenprojecten02.10.2013

  Het dagelijks bestuur van het Stadsgewest Haaglanden honoreert 17 subsidieaanvragen voor groene projecten in de regio Haaglanden. Ondanks de bezuinigingen realiseert het dagelijks bestuur zich dat investeren in groenprojecten essentieel is voor het leefklimaat in de regio. Groen stimuleert de leefbaarheid, waardoor mensen graag in een gebied willen wonen en werken. Goed voor de economie, maar ook goed voor de ecologie.
   
  Marcel Houtzager, regiobestuurder Groen, Recreatie en Toerisme geeft aan: ”Het toekennen van deze subsidies is een prachtig resultaat van de regionale samenwerking. Het is belangrijk voor alle inwoners van stad en de regio om in het groen te kunnen recreëren. Daarbij komt dat we als regio willen bijdragen aan een concurrerend vestigingsklimaat. Voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied van Groen in de metropoolregio acht ik van groot belang. Ik pleit er dan ook voor om het Fonds Groen Haaglanden straks binnen de Metropoolregio te verankeren. ”
   
  17 projecten
  De 17 aanvragen betreffen groenprojecten van gemeenten, Dunea en het Hoogheemraadschap van Delfland. De ingediende projecten staan op de prioriteitenlijst 2013 van het Fonds Groen Haaglanden. Inwoners van Haaglanden zien al snel resultaten. Een deel van de groenprojecten is binnen een jaar gerealiseerd.

  Groenprojecten 
  Drie van de zeventien projecten zijn hieronder weergegeven. Voor een lijst van alle gesubsidieerde groenprojecten verwijzen wij u naar de projectpagina van Fonds Groen Haaglanden. 
  - Fietspad langs molendriegang Stompwijk (subsidie € 85.000). Met deze nieuwe verbinding wordt een belangrijke toeristische attractie beter ontsloten en zichtbaar gemaakt.
  - Floating Life (subsidie € 45.000). Dit innovatieve project geeft invulling aan de realisatie van ecologische verbinding. Drijvende oevers zuiveren het water, bieden fauna leef- en voortplantingsgebied en zorgen voor een levendige aankleding van kale kademuren.
  - Culturele as – Pastoorbos (subsidie € 53.000). Doel van dit project is om een goede verbinding te leggen tussen het Stadshart en de Dorpsstraat in Zoetermeer.
   
  Fonds Groen Haaglanden
  Stadsgewest Haaglanden richtte het Fonds Groen Haaglanden begin 2010 op. De negen Haaglanden-gemeenten leveren jaarlijks een bijdrage aan het Fonds Groen Haaglanden van één euro per inwoner. Het fonds financiert de uitvoering van groenprojecten passend binnen het Groenbeleidsplan van het Stadsgewest. 

  Bron:
  Haaglanden.nl

  « ga terug