• Rotterdamse coalitie: 'In elke nieuwe wijk is voldoende groen een randvoorwaarde'08.05.2014

  Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA slaan de komende vier jaar de handen ineen om Rotterdam verder te brengen. Een van de doelen van de coalitie is om de Rotterdamse buurten groener en kindvriendelijker te maken.

  Dit staat in het coalitieprogramma ‘Volle kracht vooruit’.

  Met nieuwe vormen van beheer wil de coalitie de Rotterdammers meer eigenaar maken van hun eigen groene en schone openbare ruimte.

  Acties
  Voor de komende jaren heeft de coalitie de volgende concrete plannen om de stad te vergroenen:

  - Aanleg van een nieuw stadspark in de buurt van het centrum;

  - Door met vergroenen van ‘grijze’ plekken; meer parken, meer groen in bestaande wijken. In elke nieuwe wijk is voldoende groen een randvoorwaarde. Eén en ander wordt vorm gegeven door de introductie van een Rotterdams groen quotum.

  - Coalitie onderzoekt mogelijkheden om wateropslag te combineren met nieuw groen;

  - Meer groen en bomen, omdat dat de binnenstad nog gezelliger maakt;

  - Meer ruimte voor het beoefenen van informele buitensport en meer zichtbare hardlooproutes in de stad zoals het bruggenrondje;

  - Uitrol van ecologische routes in de stad;

  Programma Duuzaam
  Er komen middelen beschikbaar voor een nieuw Programma Duurzaam, met als focus:

  - Een betere gezondheid door een Rotterdams luchtbeleid;

  - Groenere wijken en betere fietspaden;

  - Lagere energierekeningen door energiebesparing;

  - Meer inzet op nuttig hergebruik van afval (circulaire economie);

  Bron:
  Coalitieakkoord 'Volle kracht vooruit'

  « ga terug