• Rotterdam blijft investeren in vergroening van de stad27.11.2013

    Vergroening van Rotterdam blijft een speerpunt van het college. Ook vanuit de raad is aandacht voor dit onderwerp.

    Bij de begrotingsbehandeling werd budget vrijgemaakt om in 2014 de vergroening door te zetten. Ook voor de langere termijn beziet het college hoe verder gegaan kan worden met het vergroenen van de stad, waarbij opnieuw ingezet wordt op de meest versteende plekken.

    Bron:
    Gemeente Rotterdam

    « ga terug