• PvdD Utrecht gaat voor een groene, duurzame stad06.02.2014

  De PvdD Utrecht presenteerde onlangs haar verkiezingsprogramma. De nadruk van dit programma ligt op een duurzaam, groen, diervriendelijk en zorgzaam Utrecht.

  De partij geeft op pagina 8 in het verkiezingsprogramma aan wat haar ambities zijn om een groene stad te realiseren. Volgens de partij draagt een groene stad bij aan een gezond en prettig bestaan voor mensen en dieren. In een groene gemeente wordt energie bespaard, hoeft er in de zomer niet gevlucht te worden voor de hitte van opgewarmd beton en is er minder last van wateroverlast bij hevige regenval.

  Een van de doelen van de partij is dan ook om Utrecht een meer natuurlijk karakter tegeven door te investeren in groen in en rond de woonkernen, door groene gebieden waar mogelijk met elkaar te verbinden en de biodiversiteit te bevorderen.

  Enkele concrete punten die partij voornemens is uit te voeren, zijn:

  - Landbouw in en om de stad te stimuleren om kinderen en volwassenen weer te laten zien waar voedsel vandaan komt;

  - Scholen worden ondersteund bij het inrichten van een schooltuin;

  - De aanleg van natuurspeelplaatsen, schooltuinen en groene schoolpleinen wordt gestimuleerd en ondersteund;

  - In projecten waarbij de gemeente opdrachtgever is worden natuurdoelstellingen gesteld, zoals de aanleg van groene daken, bomen en struiken in de straat, nestelgelegenheid voor dieren en natuurspeelplaatsen voor kinderen. Dergelijke natuurdoelstellingen worden ook opgenomen in de bestemmingsplannen;

  - De gemeente informeert haar burgers over het belang  van natuurvriendelijk tuinieren. Denk hierbij aan gifvrije en bijvriendelijke tuinen;

  - Burgers worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en niet te verharden;

  - De gemeente bevordert de aanleg van geveltuintjes en boomspiegels, evenals het plaatsen van plantenbakken  door burgers.

  Bekijk het volledige programma.

  Bron:
  PvdD Utrecht

  « ga terug