• PvdA Krimpenerwaard wil meer groen in de wijk27.10.2014

  De PvdA Krimpenerwaard wil dat er bij stads- en dorpsvernieuwing meer aandacht komt voor de aanleg van groen en meer speelruimte voor kinderen in de wijken en de centrumgebieden.

  Dat is een van de zaken waarvoor de PvdA pleit in een pamflet over de ruimtelijke ontwikkelingen in de Krimpenerwaard.

  Leefbaarheid
  De PvdA stelt een beleid voor dat bijdraagt aan de leefbaarheid en kwaliteit van de ruimte en tegelijkertijd rekening houdt met de woonwensen van de inwoners – ook de huishoudens met lage inkomens.

  Zorgvuldig
  In het pamflet zegt de partij dat ze ‘trots is op de Krimpenerwaard.’ Om recht te doen aan de historische waarden en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied zal de nieuwe gemeente ‘zorgvuldig en doordacht’ moeten omgaan met de ontwikkeling van de ruimte.

  Landschappelijke waarden
  ‘Bouwen binnen de bestaande stads- en dorpsgebieden heeft onze voorkeur’, zegt Bas Noorlander, nummer 5 op de kandidatenlijst van de PvdA. ‘Wanneer toch in het buitengebied wordt gebouwd, dan moet dat passen binnen de landschappelijke waarden.’

  Duurzaamheid met economische ontwikkeling
  In het algemeen vindt de PvdA dat het ruimtelijk beleid van de gemeente Krimpenerwaard moet uitgaan van mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Een beleid met visie, dat is gericht op duurzaamheid en nieuwe economische ontwikkelingen. Hergebruik van leegstaande bedrijfs- en agrarische gebouwen gaat bij de PvdA vóór nieuwbouw en de natuur moet in de Krimpenerwaard de daarvoor in de Gebiedsovereenkomst afgesproken ruimte krijgen.

  Waterveiligheid
  Ten slotte stelt de PvdA dat het nieuwe beleid rekening moet houden met de ontwikkeling van de bevolking (dus niet bouwen voor leegstand) en met de waterproblematiek en de waterveiligheid.

  Pamflet ‘Recht doen aan de Krimpenerwaard’

  Bron:
  PvdA Krimpenerwaard

  « ga terug