• PvdA Eindhoven streeft naar een groene stad03.02.2014

  In het verkiezingsprogramma van de PvdA in Eindhoven staat onder meer de groene stad centraal. Volgens de partij draagt groen bij aan de leefbaarheid van de stad en aan de afkoeling van de stad – niet onbelangrijk nu de zomers warmer worden.

  In het hoofdstuk ‘groene stad’ geeft de partij aan dat groen de gezondheid en het welbevinden bevordert. Ook draagt het bij aan het milieu en stimuleert het een veilige omgeving waar mensen graag verblijven om te recreëren, te sporten, elkaar te ontmoeten en te wandelen. Tot slot schrijft de partij dat veel groen goed is voor de luchtkwaliteit, omdat het fijnstof opvangt.

  PvdA wil in de komende vier jaar de onderstaande punten bewerkstelligen:

  - Kennis over de relatie bomen/planten en fijnstof gebruiken bij het inrichten van de openbare ruimte;

  - De PvdA wil de kwaliteit van het groen in de stad op het huidige niveau houden. Sponsoring en zelfwerkzaamheid maakt dit financieel eenvoudiger;

  - De medewerking van de gemeente aan inwoners die stadstuinen willen inrichten op (tijdelijk) braakliggende (bedrijfs)terreinen. De inrichting en het beheer van de (tijdelijke) stadstuinen zijn de verantwoordelijkheid van de wijkbewoners. Bijkomend voordeel kan de groei zijn van de cohesie in wijken en buurten. Eventuele initiatieven voor tijdelijke invulling van braakliggende terreinen zijn welkom;

  - De ANWB en de gemeente hebben in het Henri Dunantpark de eerste wijkontmoetingsplek ingericht. Bij succes wil de partij dat dit concept verder wordt uitgerold in de stad;

  - De PvdA omarmt het idee van het waterschap de Dommel om de waterberging te vergroten en de Dommel in de stad weer zichtbaar te maken. De volgende stap is om de Gender en de Grote Beek zichtbaar te maken voor de stad, ook waar deze zijn gedempt.

  Download
  Verkiezingsprogramma 2014-2018 – Van waarde voor Eindhoven

  Bron:
  PvdA Eindhoven

  « ga terug