• Provincie, waterschap en Twentse gemeenten werken samen in de KlimaatActieve Stad Twente26.02.2015

  De provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen en de  gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, werken samen in de KlimaatActieve Stad (KAS) Twente. Aan de basis van deze samenwerking staat het veranderende klimaat.

  De gevolgen daarvan zijn steeds vaker voelbaar, ook in Twente. Dat vraagt om maatregelen (citydeals) die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Daarom trekken de Twentse KAS-partners samen op bij de uitvoering van diverse klimaatprojecten.

  Samenwerken biedt kansen
  Eén van die klimaatprojecten is Stadsbeek. In Enschede West lopen sommige straten onder water na hevige regenbuien. Ook staat het grondwater in dit deel van Enschede hoog. Door de aanleg van een beek, drainageleidingen en bergingsplekken wordt deze wateroverlast aangepakt. De Stadsbeek is een nieuwe beek die in Stadsveld en Pathmos wordt aangelegd. Het is de bedoeling dat de beek in de toekomst wordt doorgetrokken naar het centrum van de stad. Het project laat zien wat haalbaar en betaalbaar is door samen op te trekken. Als overheden onderling, maar ook met andere relevante partijen (bewoners,  bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen).

  Groene daken
  In het stedelijk gebied winnen groene daken steeds meer terrein, zoals in Enschede, Almelo en Hengelo. Een groen dak kan overal toepassing vinden en heeft geen ruimte nodig. De gemeenten van de Stedenband Twente stimuleren de opmars met een financiële bijdrage. Reden: Groene daken hebben positieve effecten op water, energie, biodiversiteit, milieu, beleving en comfort. Meer daarover is te lezen in het boekwerkje ‘KAS stromen; D’ran!’

  Partners en financiers nodig voor extra impuls
  De basis voor KAS Twente is een programma van acht klimaatprojecten met een totale investering van 30 miljoen euro, die grotendeels voor rekening komen voor de gemeenten en het waterschap. Met de city deals willen de Twentse KAS-partners samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu op zoek naar andere partners en andere financiers om een extra impuls te geven aan de plannen zoals die er nu liggen.

  KAS stromen; D’r an!
  KAS kan een inspirerend voorbeeld zijn voor andere stedelijke regio’s. Daarom zijn de projecten die in de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede worden uitgevoerd gebundeld in het boekwerkje ‘KAS stromen; D’ran!’. Bovendien wordt zo de aanpak, kennis, expertise en ervaring gedeeld  met andere partijen. Staatssecretaris Mansveld ontving dit boekwerk 23 februari uit handen van watergraaf Stefan Kuks, namens de Twentse KAS-partners, als symbool voor het aanbod om een city deal te sluiten.

  Bron:
  Gemeente Enschede

  « ga terug