• Praktijkonderzoek Plant en Omgeving en Elba Media partners van Entente Florale - Vitale Groene Stad24.07.2013

  Vitale Groene Stad van Entente Florale heeft haar platform uitgebreid met twee nieuwe  partners: Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO) en Elba Media. Beide organisaties zullen ieder vanuit hun eigen expertise onderdeel gaan uitmaken van de Vitale Groene Stad. Het doel is om de individuele doelstellingen van deze organisaties  te versterken door de samenwerking, om daarmee de brede doelgroep die actief is in de openbare ruimte optimaal te kunnen bereiken.

  PPO heeft een overeenkomst getekend voor 2013, waarbij de intentie is uitgesproken om deze overeenkomst ook voor 2014 en 2015 te continueren. PPO is, als onderdeel van Wageningen UR, een onafhankelijk kenniscentrum gespecialiseerd in toepassingsgericht plantenonderzoek. Deze kennis kan uitstekend worden ingezet in de communicatiekanalen van de  Vitale Groene Stad, om daarmee de brede doelgroep te kunnen informeren over de functies en de toepassing van plantensoorten in de openbare ruimte. Via het magazine de Vitale Groene Stad, de digitale nieuwsbrief, de website en bijeenkomsten zal deze kennis ontsloten worden. Daarnaast zal er in gezamenlijkheid tussen de verschillende partijen een kennisarena worden opgezet om te komen tot een gezamenlijke kennisagenda en integrale samenwerking  van de verschillende disciplines om de realisatie van Groene Steden te versterken.

  Elba Media
  Elba Media is uitgever van vakbladen en organiseert congressen, seminars en studiereizen op het gebied van ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling. Daarnaast is Elba Media initiatiefnemer van Hub voor Urbanisme, de plek waar werken aan de nieuwe stad en urbanisatie in Nederland centraal staat. In samenwerking met Entente Florale geeft Elba Media het magazine Vitale Groene Stad uit dat in op een oplage van 10.000 abonnees wordt verzonden. Daarnaast vinden er kennisbijeenkomsten plaats en kan het bedrijfsleven via de zogenoemde commerciële pakketten participeren in het platform Vitale Groene Stad waarmee individuele bedrijven zich kunnen profileren op de openbaar groenmarkt.

  Verheugd
  Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale is verheugd dat het haar netwerk heeft uitgebreid met twee partners die kennis van zaken hebben en die bekend staan als gedegen organisaties in de openbare ruimte in Nederland.

  Groenkeur
  In het afgelopen voorjaar heeft Groenkeur zich aangesloten bij Entente Florale – Vitale Groene Stad. Met als doel de organisatie en haar Groenkeur gecertificeerde deelnemers voor het voetlicht te brengen en samen te kunnen werken aan de verwezenlijking van de gezamenlijke doelstelling. Namelijk kennis uitwisselen over de waarde van groen en het “echte” groen positioneren in de openbare ruimte als een integraal product in de stedelijke  ontwikkeling.

  « ga terug