• Poster 'Groen, het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners' gepresenteerd26.09.2013

  Tijdens de Nationale Groendag in Apeldoorn heeft voorzitter Jaap Spros van Entente Florale Nederland de poster ‘Groen, het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners’ overhandigd aan Kees Jan de Vet van de VNG, Lian Merkx van Platform31 en aan Rob van Brouwershaven van het ministerie van EZ.

  Deze poster maakt onderdeel uit van de campagne rondom de gemeenteraadsverkiezingen (19 maart 2014), waarin  Entente Florale de politiek en inwoners informeert over het belang van een groene leef- en werkomgeving. Op de poster staan tal van voorbeelden die allen afkomstig zijn van recente onderzoeken, zoals TEEB Stad. Het doel is dat de partijen geïnspireerd raken om deze kennis onder meer te verwerken in hun partijprogramma’s.

  Op 19 maart 2014 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en tot die tijd worden de politieke partijen op lokaal niveau van informatie voorzien over de economische en maatschappelijke waarde van groen.

  TEEB Stad
  Actuele informatie over het onderzoek ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB) is leidend  in de kennisverspreiding. De communicatiekanalen van De Vitale Groene Stad worden hiervoor ingezet, bestaande uit: website met actuele berichten en dossier met achtergrondinformatie, digitale nieuwsbrief, twitter, het magazine De Vitale Groene Stad en de publicatie TEEB Stad.

  Burger
  Naast de lokale politieke partijen wordt ook de kiezer geïnformeerd over het belang van groen voor zijn woon- en werkomgeving. Met als doel dat hij zijn stem uitbrengt op een partij die de groene verduurzaming van zijn omgeving van groot belang vindt. Dit zal gebeuren via de zogenoemde redactionele pagina’s voor de Nederlandse huis-aan-huisbladen.

  Actuele berichten
  In het digitale dossier treft u relevante informatie aan die u kunt gebruiken bij het opstellen van de programma's voor de gemeenteraadsverkiezingen.

  Kiezen voor Bomen
  Dit jaar heeft Stichting Nationale Boomfeestdag gekozen voor het thema “Kiezen voor Bomen!” Het thema is zowel voor gemeenten als voor basisscholen/kinderen op eigen wijze  te interpreteren. Dit thema sluit aan op de gemeenteraadsverkiezingen en daarom hebben de Boomfeestdag en Entente Florale gekozen om in gezamenlijkheid de lokale politiek te informeren over de grote waarde van groen voor bewoners en bedrijfsleven.

  Bronnen bij de poster 'Groen, het kapitaal voor gemeenten en haar inwoners »

  « ga terug