• Opinie: Groen en water in de stad geen luxe maar noodzaak27.10.2016

  'Groen dichtbij mensen is goed voor de gezondheid. Groen geeft planten en dieren ruimte om te leven en is dus nodig voor een veelzijdige en gezonde leefomgeving. Maar hevige regenbuien in de lente, en hete periodes in de zomer, geven ook aan dat veel groen in de woonomgeving noodzakelijk is om het water te kunnen opvangen en hittestress te voorkomen. Een niet vrijblijvende uitdaging voor bestuurders, ondernemers én burgers om te zorgen voor meer groen en water in de stad!'

  Dit schrijft Henk Leenders - lid Tweede Kamer voor de PvdA en woordvoerder Natuur en Landbouw - in magazine Vitale Groene Stad (uitgave 2, 2016).

  'Op een van de grootste groene daken van Nederland, in Rotterdam, presenteerde de PvdA in juli de nota Groen en water in de stad. In de nota hebben we samen met 25 groene organisaties en bedrijven een actieplan van 12 punten opgesteld voor meer groen en water in onze steden. Een manifest voor het stimuleren van groene initiatieven en een groenere overheid. En dat is hard nodig.

  Grote uitdaging
  Door klimaatveranderingen staan we voor grote uitdagingen. Steeds vaker voorkomende hoosbuien, met grote schades als gevolg. Steeds hogere temperaturen zorgen voor zogenaamde hittestress in de steden. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de groei van steden, waardoor soorten geen leefgebied meer hebben. Daarnaast is het gebrek aan groen in onze steden een aanslag op de gezondheid van haar bewoners. Meer groen en water in de stad maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur, en daar moeten we dus werk van maken!

  Groen dak
  We hebben niet voor niets gekozen voor een groen dak voor de presentatie van onze nota. Groene daken nemen regenwater op na zware buien en gaan overstromingen tegen, zorgen voor meer biodiversiteit, isoleren het gebouw beter en gaan luchtvervuiling tegen. Een van onze prioriteiten is dan ook dat de overheid zoveel mogelijk van haar eigen gebouwen voorzien van een groen dak en zo het voortouw neemt met de vergroening van Nederlandse daken. Om zo het bedrijfsleven en burgers te stimuleren hetzelfde te doen. Maar liefst 400 km2 platte daken wachten op vergroening. Maar er moet meer gebeuren. In de stedelijke omgeving zal de openbare ruimte groener moeten worden om genoemde doelen te bereiken. En burgers kunnen een belangrijke bijdrage leveren door hun tuinen groener in te richten.

  Meerderheid
  De overheid geeft wat ons betreft het voorbeeld door het uitvoeren van 12 actiepunten. In de Tweede Kamer is er een meerderheid voor actie. Maar veel moet gebeuren in de Nederlandse gemeenten waar bestuurders met visie en lef initiatieven nemen en bedrijven en burgers stimuleren datzelfde te doen. Alleen op deze manier zullen we meer groen en water in de stad kunnen realiseren. Voor een gezonde en veelzijdige leefomgeving en een klimaatadaptieve stad. Want groen en water in de stad zijn geen luxe maar een bittere noodzaak!'   

  « ga terug