• Openleggen Rode Beek in Brunssum-Oost herstelt groene corridor09.09.2013

  In Brunssum-Oost wordt de Rode Beek opengelegd. Daarmee wordt een groene corridor hersteld.

  Het gaat om het gedeelte dat onder de mijnsteenberg Hendrik loopt. Het project moet gaan zorgen voor een natuurlijke corridor in het landschap die de natuurgebieden Brunssummerheide, Schutterspark, Schinveldse Bossen en Teverenerheide met elkaar verbindt. In het project werken de Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en de gemeente Brunssum samen.

  Het openleggen van de beek en de inrichting van de groene verbindingszone, waarmee begin 2014 gestart wordt, vergt een investering van bijna 13 miljoen euro. De verwachting is dat het project begin 2015 is afgerond.

  Natuurgebied
  Circa 100 jaar geleden werd de Rode Beek, ten noorden van de Rimburgerweg, deels in een tunnelconstructie weggewerkt. Bovenop deze 300 meter lange ondertunneling werd later een deel van de mijnsteenberg van de staatsmijn Hendrik gestort.

  Barrière
  De tunnel vormt voor flora en fauna een barrière tussen het zuidelijke deel van de Rode Beek in de Brunssummerheide en het noordelijke deel dat door het Schutterspark loopt. Om de natuurontwikkeling op de Oostflank van Brunssum te versterken, is besloten om de mijnsteenberg ter hoogte van de ondertunneling af te graven en de Rode Beek open te leggen. De tunnel wordt hierbij gedeeltelijk verwijderd, terwijl de beek in z’n geheel buiten de tunnel wordt gelegd. Hierdoor ontstaat er plekke een 2 ha groot natuurgebied rondom een meanderende Rode Beek dat de Brunssummerheide verbindt met het Schutterspark en de noordelijk gelegen natuurgebieden.

  Vispassage
  Om de ecologische verbindingszone verder te versterken, wordt er in de Rode Beek een vispassage aangelegd. Ter hoogte van de Ganzepool wordt het open karakter van de verbinding met het Schutterspark voortgezet door de bouw van een brug die de groene corridor over een hoogte van 14 meter en een afstand van 65 meter overspant. Het is de bedoeling dat de grootste dieren die op de heide leven, de reeën, langs deze ecologische verbinding veilig van het ene naar het andere natuurgebied kunnen trekken.

  Kosten
  De totale kosten van het openleggen van de Rode Beek en de aanvullende natuur- en milieumaatregelen bedragen 12.870.000,- euro. De gemeente Brunssum investeert 3,6 miljoen euro en het waterschap Roer en Overmaas 3 miljoen euro in het project. De Provincie Limburg draagt 4,5 miljoen euro bij. Overige bijdragen komen van het Regiofonds Parkstad Limburg (600.000 euro) en van het Rijk.

  Bron:
  Gemeente Brunssum

  « ga terug