• Op weg naar een klimaatbestendige wijk15.06.2016

  Tien jaar geleden is Rotterdam overgegaan op een integrale aanpak van de wateropgaven in de stad, met daarbij een duidelijke plek voor vergroening. Kader hiervoor is de Rotterdamse Adaptatie Strategie, die als doel heeft de deltastad klimaatbestendig én aantrekkelijker te maken, en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven.

  In het kader van de Rotterdamse Adaptatie Strategie (RAS) is in het tegen het centrum aangelegen Zomerhofkwartier (ZoHo) een reeks interessante projecten tot stand gekomen. Deze hebben tot doel de leefomgeving te verbeteren en problemen als een tekort aan hemelwaterberging en hittestress tegen te gaan.

  Vitale Groene Stad sprak hierover met stedebouwkundige Dirk van Peijpe, oprichter van

  bureau De Urbanisten. Dit bureau is nauw betrokken bij het project om ZoHo klimaatbestendig

  te maken en werkt hierbij intensief samen met de gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, en organisaties en bedrijfsleven uit de buurt zelf.

  Lees hier het volledige artikel

  « ga terug