• Onderzoek naar bezuinigingen openbaar groen07.10.2013

  In 2011 is in opdracht van VHG door Veldwerk Optimaal in december 2010 een onderzoek onder gemeenten en diverse overheden uitgevoerd om de effecten van de bezuinigingen op openbaar groen in 2011 te meten. Met de inventarisatie van begrotingen onder overheden is een beeld verkregen van de voorgenomen budgetten en bezuinigingen op de aanleg, het onderhoud en beheer van openbaar groen.
   
  Dit onderzoek is nu, in augustus 2013, herhaald om in beeld te krijgen of de trend van bezuinigen op openbaar groen wordt voortgezet of dat het er nu heel anders uitziet. Omdat dergelijke bezuinigingen grote consequenties hebben op de werkvoorraad van groenvoorzieners, voert VHG hierover wederom een actieve lobby (september 2013). Ter ondersteuning van deze lobby zijn concrete voorbeelden nodig waaruit de omvang en het effect van deze bezuinigingen duidelijk wordt.
   
  In de periode van 5 augustus tot en met 28 augustus 2013 is het onderzoek uitgevoerd onder 201 gemeenten en overige overheden die beheer, onderhoud en/of aanleg van openbaar groen uitbesteden.
   

  Download het onderzoek »

  « ga terug