• Onafhankelijk kenniscentrum Ruyteninstituut opgericht11.02.2014

  Op de startbijeenkomst van Entente Florale op 12 februari in Dalfsen presenteerde Frits Ruyten aan de deelnemende gemeenten van de nationale groencompetitie en aan de andere aanwezigen het recent opgerichte Ruyteninstituut.

  Op deze bijeenkomst werd Ruyten geïnterviewd over zijn instituut. Volgens Frits Ruyten heeft dit instituut tot doel de onvolkomenheden in de keten van ontwerp tot en met het gebruik van de groene ruimte op te heffen vanuit een onafhankelijke en wetenschappelijke invalshoek. “Conform de visie van het instituut gebeurt dit naar het model van de zogenoemde Integrale Beplantingsketen”.

  Schakel
  Het Ruyteninstituut is van mening  dat het ontwerpen van beplantingen een belangrijkere schakel moet gaan worden in de keten van ontwerp, kweken, aanleg, beheer tot en met gebruik dan nu het geval is. Ruyten: “Wanneer deze schakel in de praktijk meer betekenis krijgt, leveren de waarden die de Integrale Beplantingsketen nu al heeft opgebracht enorme voordelen op voor de samenleving”. Zoals: 
  - de verbetering van de kwaliteit van de beplanting  zonder zichtbaar menselijk ingrijpen;
  - de veiligheid neemt toe voor de gebruikers;
  - de milieuhygiëne en de biodiversiteit worden verhoogd;
  - de bijbehorende kosten van aanleg en onderhoud komen lager uit. Het gebied kan vrijwel direct na aanplant worden gebruikt, wat vooral interessant is voor het stedelijk gebied.

  Doelgroep
  Het Ruyteninstituut richt zich op bestuurders, boomkwekers, ontwerpers/groenvoorzieners van de openbare ruimte en ontwerpers van beplantingen die werkzaam zijn bij gemeenten, ontwerpbureaus, aannemersbedrijven, waterschappen en Rijkswaterstaat. Tot slot is het onderwijs in het voortgezette, hoger en universitair beroepsonderwijs ook een belangrijke groep waar het instituut zich op richt.

  Publicatie ‘Op de rugwind van de natuur’
  Na afloop van de startbijeenkomst ontvingen alle gasten de publicatie ‘Op de rugwind van de natuur’ die ingaat op de missie, organisatie, toekomstvisie en het programma van het Ruyteninstituut. Downloaden publicatie

  Partner Entente Florale Nederland
  Het Ruyteninstituut heeft zich als partner aangesloten bij het platform de Vitale Groene Stad van Entente Florale Nederland. Via dit partnerschap gaat het Ruyteninstituut haar activiteiten onder de aandacht brengen van de eerder genoemde, brede  doelgroep. Frits Ruyten: “De startbijeenkomst van Entente Florale, waar ik mijn instituut heb gepresenteerd,  is daar het eerste voorbeeld van. Andere activiteiten die gepland staan, zijn kennisoverdracht via het magazine de Vitale Groene Stad, website www.vitalegroenestad.nl en te organiseren kennisbijeenkomsten.”

  Ga naar de website Ruyteninstituut.nl »
  Bekijk de brochure 'Kennisplatform voor de Integrale Beplantingsmethode' »

  « ga terug