• Nu investeren in de leefomgeving, later besparen op beheerkosten05.11.2013

  De gemeente Boskoop heeft in 2010 vier raadsvoorstellen opgesteld om de leefomgeving te verbeteren. De plannen gingen over groen, afval, speelplaatsen en natuurvriendelijke overs. De vier plannen zijn unaniem goedgekeurd en worden onder het project B(l)oeiend Boskoop uitgevoerd.

  Zo wordt de kwaliteit van de buitenruimte verbeterd conform de wensen van de Boskopers, want inwoners en kwekers zijn door de gemeente bij het project betrokken. In tijden van besparingen en bezuinigen een bijzonder project. Boskoop investeert nu in de leefomgeving om straks te besparen op de beheerkosten.

  Wensenboom
  De gemeente heeft samen met haar inwoners een wensenboom opgezet, op basis waarvan een toekomstvisie 2020 is gemaakt. Bewoners wilden graag een groenere uitstraling en een kwalitatief verbeterde openbare ruimte. Kwekers wilden dat het groen een visitekaartje voor de sierteeltgemeente Boskoop zou worden. Bestuurlijk was de wens er ook om meer en divers groen aan te leggen. Naast het positieve effect voor de leefomgeving, kan de openbare ruimte dan gaan dienen als expositieruimte en kenniscentrum. De gewenste groene kwaliteitsimpuls is vastgelegd in de groenstructuurvisie. De visie is samen met de onderwerpen afvalcontainers, speelplaatsen en natuurvriendelijke oevers vertaald naar de buitenruimte in het project B(l)oeiend Boskoop.

  Vaste planten versus gazon
  Om de toekomstige beheerkosten te beperken, is gebruik gemaakt van nieuwe beplantingstechnieken en -inzichten. Vaste planten hebben de voorkeur boven gazon en het is belangrijk de plant centraal te stellen bij het ontwerpen en aanleggen van plantvakken. Vaste planten worden steeds sterker en hebben een verwachte levensduur van circa 15 jaar. In beheer zijn ze ook voordeliger dan gazon. Een gazon aanleggen en onderhouden is een duurdere optie, vooral vanwege de hogere maaikosten. Als alle kosten over 10 jaar worden meegeteld, is een goed aangelegd en extensief beheerd vast plantenvak goedkoper dan heesters en aanzienlijk goedkoper dan gras. En het geeft een hoge sierwaarde, wat door bewoners gewaardeerd wordt (Wageningen University en Research centre, praktijkonderzoek plant en omgeving, vaste planten in Nederlands openbaar groen, Ir. Margareth E.C.M. Hop, 2008). Daarnaast is het ook beter voor de biodiversiteit. Zo kunnen bijvoorbeeld bijen, vlinders en andere insecten veel meer voedsel vinden. De eerste jaren dienen de vakken met vaste planten schoon van onkruid gehouden te worden. Vervolgens zullen ze steeds sneller dichtgroeien. Onkruid krijgt dan geen kans meer. Het onderhoud van de plantvakken bestaat dan uit een jaarlijkse snoei- en inboetronde en het bijmesten van de planten.

  Plant staat centraal
  Bij het ontwerp van de plantvakken is rekening gehouden met het eindbeeld van een plant. Wanneer gepland wordt op eindbeeld, heeft een plant voldoende licht en lucht om te ontwikkelen en is er voldoende afstand tot de randen van het plantvak. De plant kan zijn natuurlijke habitus (verschijningsvorm) bereiken en gaat eruit zien zoals in de brochure. Doordat iedere plant kan ontwikkelen naar zijn eigen habitus is begeleidingssnoei minimaal en zullen er minder planten dood gaan. Zo is er gericht ingekocht en is de startbeplanting ook de beoogde eindbeplanting. Ook is er ontworpen met het principe ‘de juiste plant op de juiste plaats’. Dit in navolging op het in Nederland algemeen gehanteerde principe: de juiste boom op de juiste plaats. Standaard parameters zoals grondslag en standplaats en de weerstand tegen strooizout, windgevoeligheid en vochtgraad geven aan welke plant waar het beste overleeft.

  Unieke manier van aanbesteden
  Via een unieke manier van aanbesteden zijn 700 kwekers uit de regio Boskoop uitgenodigd in te schrijven via een webportal. Gunning gebeurde op regelniveau, dus per plantsoort. Uiteindelijk hebben meer dan 100 kwekers beplanting geleverd voor de Boskoopse buitenruimte. Alle planten zijn geleverd in een loods en op plantvak weggezet. In totaal is 20.000 vierkante meter plantvak opnieuw ingericht met 1.000 verschillende soorten goed te beheren planten en bomen. In totaal zijn er 80.000 sierheesters, rozen, coniferen en vaste planten en 550 bomen geplant. Geïnspireerd door een Flora en Fauna scan is daarmee ingezet op biodiversiteit om zo een breed scala aan fauna mogelijk te maken. Bedrijven zijn bovendien betrokken bij de groenstructuur via adoptieplannen voor rotondes. Bewoners zijn vooraf betrokken bij de plannen voor de openbare ruimte en met veel bewoners zijn beheerovereenkomsten afgesloten. Inmiddels zijn er 230 bewoners die een gemeentelijk stukje groen in beheer hebben. In januari 2013 heeft de gemeente Boskoop de Studieclub Innovatie Prijs mogen ontvangen voor het groenproject, dat is een prijs die de Studieclub regio Boskoop jaarlijks uitreikt aan het meest innovatieve concept in de groene sector. De gemeente Boskoop gaat in 2014 fuseren met Alphen aan den Rijn en Rijnwoude en heeft nog mooie plannen voor het groen en de groene gemeentelijke uitstraling in het Groene Hart. Zo worden momenteel de plannen ontwikkeld om een uniek kilometer lang plantvak in te richten langs dé doorgaande weg in Boskoop en wordt samen met het bedrijfsleven gewerkt aan het inrichten van entrees en prominente plekken in Boskoop.

  Lees het volledige artikel »

   
  « ga terug