• Nijmegen gaat voor groen verbindt23.10.2015

  Nijmegen wil de komende jaren meer verbinding tussen de groene omgeving van de gemeente, de parken en het stedelijk groen in de stad. 

  ‘Groen Verbindt’ is geen nieuw project. Het loopt al langer en krijgt steeds meer zijn eigen vorm. De gemeente streeft ernaar vele kleinere en grotere groenprojecten te realiseren. Daarom is de gemeente op zoek naar goede groene ideeën in de stad. Wijkbeheer betrekt bewoners al volop bij groen in de wijken. Bijvoorbeeld de moestuin De Groene Tol en het project in de Van Heutzstraat met eigen bloemperken. ‘Groen Verbindt’ wil dat intensiveren en tot meer samenhang komen. Met nog meer accent op ecologische kansen en met verbinding tussen professionele kennis in de stad en initiatieven in de wijken.

  Trots
  Initiatieven zoals stadslandbouw en de stadsbijen wil de gemeente verbreden. De gemeente wil dat Nijmegenaren trots worden op de diversiteit aan dieren en planten, in hun tuin, hun buurt en in de hele stad.

  En wat is uw Groen Verbindt-idee?
  De gemeente vraagt iedereen om mee te denken en te werken. Inwoners kunnen hun ideeën aandragen bij hun eigen wijkbeheerder. Zo wordt het programma Groen Verbindt opgesteld. Belangrijk is dat het ingediende idee of projectvoorstel bijdraagt aan prettig groen in de wijk waar veel mensen achter staan en plezier van hebben.

  Inspiratie
  Kijk eens op de website Participatiekaart.nl, dit is een landelijk overzicht van plekken waar bewoners, ondernemers en overheid samen werken aan het beheer van de openbare ruimte. Iedereen die op dit terrein zelf wat doet kan zijn bijdrage toevoegen. Op deze kaart vindt u ook alle Nijmeegse projecten.

  Bron:
  Gemeente Nijmegen

  « ga terug