• Nieuwe uitgave van ‘Een Groene Stemming’04.02.2014

  Via de redactionele pagina ‘Een groene stemming’ worden de stemgerechtigden en de lokale politieke partijen geïnformeerd over het maatschappelijk en economisch belang van het groen voor de leef- en werkomgeving. Deze tweede informatiepagina is vandaag verstuurd naar onder andere de huis-aan-huisbladen, media en lokale politieke partijen.

  Items waar aandacht aan wordt besteed, zijn:
  - Biodiversiteit
  - Vestigingsklimaat
  - Milieuvriendelijke tuin
  - Gevelgroen
  - Fijnstof
  - Buitenspelen
  - Gezondheid

  Copyright vrij
  Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat groen van levensbelang is voor onze gezondheid, een prettige leefomgeving en een vitale economie. Om dit onder de aandacht te brengen, kunt u de pagina ‘Een groene stemming’ integraal – copyright vrij - opnemen. De pagina is druktechnisch van voldoende kwaliteit om deze op A3-formaat af te drukken. Ook is het mogelijk om items die u aanspreken apart op te nemen. Mocht u ook de desbetreffende  afbeelding hiervan willen ontvangen in drukkwaliteit, dan kunt u deze opvragen bij Roel van Dijk van Entente Florale (rvdijk@ententeflorale.nl).

  - Download de pagina (hoge kwaliteit) »
  - Download de pagina (lage kwaliteit) »

  Waarom deze pagina?
  Gemeenten krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden over groen, natuur en landschap. In de programma’s van veel politieke partijen neemt groen daarom een prominente plek in. Vrijwel iedereen is ervan overtuigd dat groen van levensbelang is voor onze gezondheid, een prettige leefomgeving en een vitale economie. Maar dit moet dan ook in beleid worden omgezet. In deze tweede - van in totaal vier - uitgaven van ‘Een groene stemming’ van Entente Florale Nederland worden vanaf nu tot aan de gemeenteraadsverkiezingen de kiezers geïnformeerd over het belang van groen. Met als doel de burger er op te attenderen dat hij een stem uitbrengt op een partij die het groen op waarde schat. Wij geven geen stem advies, u kunt deze pagina dus plaatsen zonder dat uw neutraliteit in gevaar wordt gebracht.

  Verspreiding
  De pagina ‘een groene stemming’ wordt breed verspreid naar onder meer de huis-aan-huisbladen, pers, bedrijfsleven, basisscholen en de lokale politieke partijen.

  Gemeenteraadsverkiezingendebat
  In het kader van deze verkiezingen vinden er op 12 maart, tijdens de viering van de Nationale Boomfeestdag in Park Lingezegen, gelegen tussen Arnhem en Nijmegen, een jeugddebat plaats tussen kinderen en prominente politici over het belang van bomen, biodiversiteit en natuur. Dit debat heeft tot  doel de pers en de 750 genodigde kinderen te informeren over het belang van groen, maar ook om hen te betrekken bij wat zij belangrijk vinden voor hun omgeving. Daarnaast worden de aanwezige stemgerechtigden - een week voor de verkiezingen – geïnspireerd tot het kiezen van een partij die de natuur een warm hart toedraagt. Dit debat wordt georganiseerd door de stichting Boomfeestdag en Entente Florale Nederland.

  Bekijk de eerste uitgave van 'Een Groene Stemming' »

  « ga terug