• Nieuwe Wet Natuurbescherming gebruiksvriendelijk gemaakt10.11.2017

  In januari 2017 zijn drie afzonderlijke natuurbeschermingswetten samengevoegd in de nieuwe Wet Natuurbescherming. Hierin zijn de verantwoordelijkheden van overheden anders verdeeld.

  De landschapsadviseur van de gemeente Maastricht vertelt: “Ons Wabo-team (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) had behoefte aan overzichtelijke informatie. Marjolein de Haan, derdejaars stagiair Toegepaste Biologie aan de HAS Hogeschool, heeft dit jaar stroomschema’s gemaakt waarin duidelijk is aangegeven hoe gehandeld dient te worden bij omgevingsvergunningen. Hierdoor kunnen we nu snel en overzichtelijk werken.”

  Behoud van stedelijke natuur
  Niet alleen in bossen en natuurgebieden, maar ook in dorpen en steden is veel natuur te vinden zoals in parken en perkjes, op begraafplaatsen en in woonwijken. Wij beïnvloeden deze natuur, door het kappen van bomen of het verbouwen van woningen. Om die invloed te sturen geldt de Wet natuurbescherming (Wnb). Hierin staat precies wat wel en niet mag met natuur. Bij nieuwe activiteiten van burgers en anderen moet dit eerst getoetst worden aan de Wnb.

  Taken veranderd
  Met de komst van de Wnb zijn de taken van rijksoverheid, provincie en gemeente veranderd. De gemeente verleent nog altijd de omgevingsvergunning, maar de aanvraag wordt nu door hen ingediend bij de provincie. Onveranderd is de verplichting van de gemeente tot een volledigheidstoets bij vergunningsaanvragen of meldingen. “Ons Wabo-team had behoefte aan overzichtelijke informatie met betrekking tot de aanvraagafhandeling conform de nieuwe wet”, vertelt de gemeentelijke landschapsadviseur. “Daarnaast wilden wij proactief informatie over de natuurwetgeving en het proces rondom een vergunningsaanvraag beschikbaar stellen  aan burgers en initiatiefnemers.”

  Stroomschema's
  Onder begeleiding van BTL Advies, vestiging Stein heeft stagiair Marjolein de Haan de gemeente Maastricht ondersteund in het kader van de natuurwetgeving. Zij heeft stroomschema’s gemaakt, waarin duidelijk te zien is hoe volgens de Wnb gehandeld dient te worden bij omgevingsvergunningen. Tevens zijn ondersteunende bijlagen aan de schema’s toegevoegd, waarin verschillende onderdelen in meer detail toegelicht worden. De landschapsadviseur vertelt: “We zijn super enthousiast. De stroomschema’s leveren veel gebruikersgemak voor de teamleden,  zodat vergunningsaanvragen soepel verlopen. Ook de provincie Limburg is erg tevreden.“ De Haan heeft ook teksten geschreven voor deze website, waarop burgers en initiatiefnemers laagdrempelige informatie over natuurwetgeving kunnen vinden. “Zo betrekken we burgers ook veel meer bij het proces én het belang van goed natuurbeheer.”

  « ga terug