• Nieuwe Vestdijk in Eindhoven wordt groene en aantrekkelijke stadsboulevard12.01.2018

  Een groene en aantrekkelijke stadsboulevard, met meer ruimte voor voetgangers en gescheiden rijstroken voor fietsers, bussen en auto’s. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Vestdijk. Het college van Eindhoven heeft dit onlangs vastgesteld.

  Het ontwerp is het resultaat van overleg met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en belangenorganisaties.

  Ontmoeten en ontspannen
  De gemeente streeft naar een gezonde, klimaatbestendige, leefbare, aantrekkelijke en goed bereikbare binnenstad. De nieuwe Vestdijk geeft invulling aan deze ambitie. Bezoekers verblijven straks in een groene omgeving, met meer ruimte voor ontmoeten en ontspannen. Ontharding en waterberging zorgen voor een betere verwerking van het regenwater. Schaduw van de bomen zorgt voor minder overmatige hitte tijdens warme zomers. Dit voorjaar is de verkeerssituatie al aangepast om in het ontwerp de ervaringen uit de praktijk mee te nemen. De gerealiseerde verkeersmaatregelen hebben geleid tot minder verkeer en dragen bij aan een betere luchtkwaliteit. Ook in het vervolgproces blijft aandacht voor ongewenste effecten.

  Meer groen
  De groenstructuur is de belangrijkste drager van het ontwerp. Behalve hagen en struiken, krijgt de nieuwe Vestdijk een extra (derde) bomenrij. De bomen (Gleditsia) staan in 2,5 meter brede, groene bermen. Deze bermen zijn onderdeel van de beide voetpaden en ook tussen het fietspad en de busbaan plaatsen we een groene berm. De bestrating van de trottoirs sluit aan bij de omgeving. De voetgangersoversteekplaatsen worden ingericht met verkeerslichten, zebrapaden, of andere maatregelen.

  Vervolgproces
  Het college heeft ingestemd met het voorlopig ontwerp als uitgangspunt voor het vervolgproces. Bij de uitwerking naar een definitief ontwerp vraagt het college te verkennen wat de meerwaarde is van het nemen van extra maatregelen voor met name de klimaatbestendigheid op de Vestdijk en omgeving. De inhoudelijke en financiële consequenties van de keuzemogelijkheden binnen het ontwerp worden dan voorgelegd aan het college, dat naar verwachting in maart 2018 een besluit neemt over het definitief ontwerp. De start van de uitvoeringswerkzaamheden is afhankelijk van de inhoud van het definitief ontwerp en de daaruit voortkomende procedures.

  Aanvullende informatie

  Bron:
  Gemeente Eindhoven

  « ga terug