• Nationale Groendag volgeboekt06.09.2013

  De Nationale Groendag die op woensdag 25 september in Apeldoorn plaatsvindt, heeft het maximaal aantal deelnemers van 220 personen bereikt.

  De organiserende partijen (ministerie van Economische Zaken, Entente Florale Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten en Plaform31 in samenwerking met de gemeente Apeldoorn) tonen zich  verheugd over de grote belangstelling. “Naar aanleiding van de verzending van de vooraankondiging was de interesse voor het bijwonen van deze dag al bijzonder groot. Dit laat zien dat de waarde van groen onder politiek, bestuur, professionals, uitvoerders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties veel aandacht heeft.”

  Interessante lezingen en workshops
  Onder leiding van dagvoorzitter Simone van Trier worden op deze dag in het kader van het thema ‘Groen, het kapitaal voor gemeente en haar inwoners’ en de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen aansprekende lezingen en workshops gegeven.

  Keynote sprekers
  De key-note speakers op deze dag zijn:
  - Paul van Ruiten, directeur Planning & Strategy van RoyalHaskoning DHV. Hij zal ingaan op het creëren van duurzame steden.
  - Rob van Kalmthout, Commercieel Manager van Heijmans Vastgoed, gaat in op de cultuurverandering binnen de vastgoedwereld, namelijk van aanbodgedreven naar vraaggedreven.

  Workshops en prijsuitreiking
  In de workshops, die in de ochtend plaatsvinden, speelt TEEB Stad  (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) een belangrijke rol. Ook zijn er workshops over biodiversiteitsactieplannen, de effecten van deelname aan de groencompetitie en de groene buurtinitiatieven. In het kader van de workshops zijn er eveneens twee buitenexcursies naar innovatieve groenprojecten  in Apeldoorn. Tijdens het middagprogramma vindt de prijsuitreiking plaats van de nationale groencompetitie Entente Florale. Dan wordt bekendgemaakt wie de groenste stad en dorp van Nederland 2013 zijn geworden.

  De Nationale Groendag richt zich op gemeenten en andere overheden, waterschappen, groensector, gezondheidzorg, bouw en infra.

  Meer info over de Nationale Groendag »

  « ga terug