• Minder maaien, meer resultaat14.06.2018

  Gemeente Leeuwarden gaat gedeelten van het openbaar groen anders beheren. Eén van de manieren is het anders en minder vaak maaien van onder andere wegbermen en grasvelden. Hierdoor krijgen meer verschillende planten en dieren meer ruimte.

  Een groot deel van het openbaar groen bestaat uit grasvelden, die nu tot 28 keer per jaar gemaaid worden. Hierdoor zien ze er weliswaar strak en netjes uit, maar er is weinig variatie in planten en bloemen. Dit levert een eentonig beeld op en voor veel dieren bieden de gazons te weinig voedsel. Door minder vaak te maaien en anders te beheren verwacht de gemeente de diversiteit van flora en fauna verder te stimuleren. Het is in het begin even wennen, maar het natuurlijke resultaat mag er zijn.

  Maaien is maatwerk
  Een aantal grasvelden maaien we nu ongeveer vijf à zes keer per jaar. Bermen en ecologisch kansrijke gebieden worden één tot zes keer gemaaid. Speelvelden en velden grenzend aan particuliere tuinen worden wel het gebruikelijke aantal keren per jaar gemaaid. Er wordt in het maaibeleid ook rekening gehouden met de verkeersveiligheid. Wanneer gemaaid gras niet wordt afgevoerd, verrijkt het de bodem, waardoor met name grassen in groei worden gestimuleerd. Door slimmer beheer kan de gemeente de voedselrijkdom in een groot oppervlak van de bodem verminderen, waardoor meer variatie ontstaat in bloeiende bloemen en planten. De bloeiperiode wordt zo tevens verlengd, er is meer voedselaanbod voor insecten zoals bijen en hommels en de soortenrijkdom kan toenemen. Ook zullen de bloemen en planten na de bloei veel bijdragen aan het voedselaanbod voor vogels in de vorm van zaden.

  Geduld
  Natuurlijk beheer kan op verschillende manieren. Sommige maatregelen voert de gemeente nu al uit in wegbermen en op andere plekken waar de situatie dat toelaat. Op deze locaties zijn zaadmengsels met verschillende inheemse kruiden en bloemen ingezaaid en worden speciale maai-zuigcombinaties ingezet die het gras meteen afvoeren.  Een maai-zuig combinatie is een combinatie van een klepelmaaier met een zuig-unit. Met klepelen wordt het gras niet gesneden, maar afgeslagen en grof gehakseld door roterende klepels. Door een maai-zuig combinatie in te zetten wordt het afgemaaide gras meteen afgevoerd. Het afzuigen en afvoeren van maaisel zorgt voor het verminderen van de voedselrijkdom in de bodem en heeft tot gevolg dat er over de jaren steeds meer variatie te zien is in bloeiende kruidachtige planten, zonder in te boeten op de uitstraling en kwaliteit van het groen. In natuurlijk beheer zijn vele gradaties mogelijk en per locatie is maatwerk nodig. En geduld. De effecten van het slimme beheer zullen niet onmiddellijk zichtbaar zijn, omdat het afnemen van de voedselrijkdom (verschralen van de bodem) enkele jaren de tijd nodig heeft. De ontwikkelingen en de effecten van het beheer zullen dan ook nauwlettend door de gemeente worden gemonitord.

  Kostenbesparend?
  Het is niet zo dat natuurlijk groenbeheer goedkoper of rommelig is. De gemeente heeft in nieuwe maaimachines geïnvesteerd en het afvoeren van het gemaaide gras zal ook kosten met zich meebrengen. Maar het behoud van kwetsbaren soorten bloemen, planten en dieren én het stimuleren van biodiversiteit maken de investering meer dan waard.

  Blije bijen
  Insecten zoals bijen en hommels zijn voor bijna 80% verantwoordelijk voor de bestuiving van planten en bomen en daarmee ons voedsel. De laatste jaren krijgen ze het echter steeds moeilijker omdat er te weinig bloemrijke graslanden zijn. Door intensieve landbouw wordt de bodem ‘vermest’. Er zijn enkele planten die het hier heel goed op doen zoals grassen, mossen en brandnetels maar deze verdringen andere soorten. Door nu de voedselrijkdom in de bodem te verminderen ontstaan er graslanden met veel verschillende soorten bloemen en planten. Het plan is om een aaneengesloten netwerk te maken van deze bloemrijke graslanden, zodat dieren en planten zich kunnen verplaatsen als hun leefgebied ongeschikt wordt.

  Bron:
  Gemeente Leeuwarden

  « ga terug