• Merendeel van de politieke partijen in Alphen aan den Rijn gaat voor groen12.11.2013

  Op 13 november vinden in onder meer de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude gemeenteraadsverkiezingen plaatsen. De reden voor deze vervroegde verkiezing is dat deze gemeenten met ingang van 1 januari 2014 fuseren.

  In totaal doen elf politieke partijen mee aan de verkiezingen in de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. De redactie van de Vitale Groene Stad heeft de diverse programma’s bekeken en de meeste partijen geven aan dat een groene vitale stad van belang is voor de leef- en werkomgeving. Enkele (concept)programma’s vielen op wat hun visie betreft omtrent de groene openbare ruimte:

  CDA: “Groenste gemeente van Nederland 2015”
  “Het groen in de buitenruimte staat binnen de gemeenten al vele jaren onder druk. Toch heeft het CDA er in haar programma voor gekozen om in 2015 de Groenste Gemeente van Nederland in de nationale groencompetitie van Entente Florale te worden. Een goed groenbeleid is van groot belang voor de gezondheid en het welzijn  van alle inwoners in de gemeente en bevordert de saamhorigheid. En daarom van belang voor het CDA.”

  VVD: “Groene Stad in het Groene Hart”
  “De VVD wil dat Alphen aan den Rijn de 'Groene Stad in het Groene Hart' blijft. Alphen aan den Rijn mag niet volgebouwd worden als een grote stad, maar moet groen blijven. Dat past bij het “Grote Dorp” in het Groene Hart. Dus niet elk open stukje opvullen met stenen, maar kiezen voor een fijne woonomgeving met veel groen en ruimte voor kinderen om echt buiten te spelen. Bij nieuwe plannen in bestaande wijken moet de kwaliteit van de wijk er altijd beter van worden. Daarvoor wil de VVD dat de gemeente helder op papier zet wat de kwaliteitseisen per wijk zijn.”

  Pvda: “Kwaliteit van de groene en blauwe functies behouden”
  “Een belangrijke kwaliteit van Alphen is de ligging in het Groene Hart met groene en blauwe functies. Die kwaliteit moet behouden worden, zeker ook vanwege de daaraan verbonden economische kracht. Een aantrekkelijke en mooie leefomgeving van zowel stad, kernen als buitengebied is van groot belang, ook voor het welzijn van toekomstige generaties. We sturen daarom op het behouden en versterken van stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische kwaliteiten.”

  GroenLinks: “Stimuleren van stadslandbouw”
  “We ondersteunen lokale initiatieven voor stadslandbouw, met advies en middelen staan we deze initiatieven bij. Op stukken gemeentegrond (die niet gebruikt worden) wordt dit toegestaan, gefaciliteerd en gestimuleerd. We willen kennis delen en ervaringen die elders zijn opgedaan gebruiken.” Daarnaast geeft de partij aan burgers invloed te geven op groenvoorziening in de wijk. “Niet alleen in onderhoud/gebruik, maar ook in keuze voor groen. Het komt nu te vaak voor dat burgers ontevreden zijn met het groen in hun buurt. Er is veel behoefte om hierover mee te denken. Dat betekent voor de gemeente meer dan het organiseren van een informatieavond.”

  D66: “Verantwoordelijk voor je buurt”
  “Meedoen en meedenken over je directe omgeving is een belangrijke manier om inwoners betrokken te houden. In Alphen kennen we de groenvakvrijwilligers, waarbij buurtbewoners een bloembak of plantvak ‘adopteren’. Dit werkt over het algemeen erg goed: de kosten van het onderhoud gaan daardoor omlaag, de kwaliteit van het groen gaat omhoog net als de betrokkenheid bij de eigen straat. D66 zou dit initiatief nog wel iets verder willen doorvoeren, met meer  keuzevrijheid voor de vrijwilligers en ook indien gewenstinzetten bij andere zaken dan groen. Het herinrichten van de wijk is ook een moment waarop participatie belangrijk is.”

  ChristenUnie: “Handhaving van openbaar groen”
  “Door het stellen van grenzen aan de huidige contour van Alphen aan den Rijn zal mogelijk de druk toenemen om inbrei-locaties binnen de gemeentegrenzen te bebouwen. Wij zijn hier geen voorstander van. De huidige groenstructuren moeten gehandhaafd blijven. Indien er echt noodzaak is voor bebouwing, dan moet elders in de stad nieuw groen terugkomen. De beschikbaarheid van voldoende groen en goed onderhouden speelvoorzieningen is erg belangrijk voor de leefbaarheid van de stad.”

  RijnGouweLokaal: “Wijken zonder groen ‘kleur’ geven”
  “Initiatieven als 'groene daken/groene muren' etc. dienen actief gesteund te worden. RijnGouweLokaal wil waar mogelijk straatstenen vervangen door groen en/of water om zodoende wijken zonder groen 'kleur' te geven."

  Meer informatie
  Hier vindt u een overzicht van alle politieke partijen die deelnemen aan de verkiezingen en hun partijprogramma's.

  Bron:
  Gemeente Alphen aan den Rijn

   

   

   

  « ga terug