• Meer recreatie en natuur in Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal07.12.2015

  Utrecht bouwt aan een gezonde stad voor de toekomst. Het college heeft daarom ingestemd met het stap voor stap verder ontwikkelen van de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal tot een recreatieve parkzone voor de stad. De Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal gaat meer ruimte bieden voor recreatie, natuur en nodigt meer uit tot bewegen en ontmoeten.

  Naar verwachting neemt de gemeenteraad begin volgend jaar een besluit over dit Ontwikkelingskader.

  Reactie geven
  Van 21 april tot 30 juni 2015 konden bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden een reactie geven op het concept Ontwikkelingskader Parkzone ARK. Na het verwerken van deze reacties sluit het kader nu nog beter aan bij de wensen van betrokkenen. Het Ontwikkelingskader faciliteert ontwikkelingen en initiatieven van andere partijen in de toekomstige parkzone zonder hierbij het stedelijke en regionale belang uit het oog te verliezen.

  Rust en levendigheid
  De afgelopen jaren zijn al projecten in de zone uitgevoerd die bijdrage aan meer aantrekkelijke oevers, zoals: de Rooseveltboulevard (Kanaleneiland) en het Loggerplantsoen (Schepenbuurt). Op dit moment wordt onder andere gewerkt aan de omgeving van het Stadsstrand (Oog in Al), de fietsbrug Oog in Al en de planvorming voor Leeuwesteyn en Leidsche Rijn Centrum. Uit de wijkgroenplannen en de transformatie van het Werkspoorkwartier blijkt dat ook bewoners en andere gebruikers belangstelling hebben voor een andere invulling van de zone. Al deze ontwikkelingen bieden kansen om de Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal stapsgewijs verder te ontwikkelen naar een aaneengesloten zone waar bezoekers rust of juist levendigheid kunnen vinden.

  Bron:
  Gemeente Utrecht

  « ga terug