• Meer kans voor bloemen, vogels en vlinders door gefaseerd maaien28.05.2018

  Sinds vorig jaar maait het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de dijken in twee fasen. Hierdoor krijgen de planten, vogels, vlinders, bijen, et cetera meer kans om zich te ontwikkelen.

  Er ontstaan bloemrijkere dijken en insecten kunnen zich verplaatsen naar het hogere gras. Ze voldoen hiermee aan natuurwetgeving en komen tegemoet aan de wensen uit de omgeving, die in 2015 een enquête hebben ingevuld over wonen en recreëren aan de dijk.

  Ze maaien vanaf eind mei eerst het bovenste deel van de dijken en daarna (circa een maand later) het onderste deel. Zij kiezen ervoor om eerst de bovenkant van de dijk te maaien, omdat dat het zicht verbetert voor het verkeer op de dijk.

  Bij de eerste maaibeurt wordt waar mogelijk golvend/glooiend gemaaid, zodat er hoeken ontstaan waar vlinders en insecten kunnen schuilen en ook voldoende voedsel kunnen vinden. Alle locaties waar wordt gemaaid, worden van te voren gecontroleerd op de aanwezigheid van vogelnestjes. Als er een nest wordt aangetroffen, wordt deze gemarkeerd en wordt eromheen gemaaid.

  Bron:
  Gemeente Capelle aan den IJssel

  « ga terug