• Magazine Vitale Groene Stad goed ontvangen17.09.2013

  Het magazine de Vitale Groene Stad,  dat onlangs naar zo’n tienduizend abonnees is verstuurd,  is bij de brede doelgroep positief ontvangen. Dit blijkt uit de enthousiaste reacties en uit de vele extra aanvragen.

  Hoge en middelbare scholen, gemeenten, raadsleden, groene en rode bedrijfsleven en bestuurders waren te spreken over het kwalitatief goede blad. Met name waren zij te spreken over de inspirerende artikelen en over de verbindingen die gelegd worden tussen de verschillende disciplines in de openbare ruimte. Door de integrale samenwerking, waarbij het groen een middel is, neemt niet alleen de kwaliteit van de ruimte toe maar kan er ook enorm worden bespaard op de kosten. Niet onbelangrijk in deze tijd waar gemeenten flink moeten bezuinigingen. Het artikel over TEEB Stad en de reactie daarop hoe een commerciële organisatie als Heijmans Vastgoed daar mee omgaat spraken dan ook aan.

  Uitbouwen van groenkwaliteiten
  Ook het verhaal over de groene ambitie van  Almere sprak zeer tot de verbeelding omdat deze stad niet alleen praat over het belang van groen, maar daar ook heel bewust keuzen in maakt over het uitbouwen van de groenkwaliteiten om daarmee ook de sociale, maatschappelijke en economische structuur van de stad te versterken.

  Bekijk het magazine »
  - Opvragen »

   

   

  « ga terug