• Maatregelen in EU-steden tegen gevolgen klimaatverandering12.12.2013

  Sommige Europese steden hebben effectief beleid ontwikkeld om meer natte en droge perioden op te vangen, die naar verwachting de komende decennia veroorzaakt worden door klimaatverandering. Zij leggen parken, groenstroken en stadslandbouw aanom de effecten hiervan te verminderen, maar ook om biodiversiteit en leefbaarheid van de stad te bevorderen.

  Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, dat een overzicht geeft van wat steden zelf rapporteren als lokale en gemeenschappelijke succesfactoren voor groene ruimte en stadslandbouw. Dit zorgt voor een betere waterberging en verkoeling in de stad. Dit beleid wordt echter vaak ‘ad-hoc’ en geïsoleerd geïmplementeerd. Landen en steden zouden meer van elkaars ervaringen kunnen leren.

  Succesfactor
  Een andere succesfactor bij de aanleg van groen in steden is een goede samenwerking tussen lokale overheid, burgers, en soms ook private partijen, die wordt bekrachtigd door bindende afspraken.

  Bindende afspraken voor groenmaatregelen
  In Duitsland heeft nationale regelgeving voor het behoud van natuur het voor lokale overheden gemakkelijker gemaakt om groenmaatregelen te implementeren.

  Vaak waren er triggers om deze veranderingen door te voeren, zoals de hereniging in Berlijn. Maar ook de Olympische Spelen in Londen en de voorspelde toekomstige wateroverlast in Malmö.

  Bestemmingsplannen
  De aanleg van groen is in Freiburg, Berlijn, Faenz, Malmö, Linz en London gestimuleerd door groenaanleg op te nemen in bestemmingsplannen, de bouw van duurzame wijken of contracten tussen de gemeente en woningbouwcorporaties.

  Stadslandbouw
  In Manchester, Lyon en Parijs is actief ingezet op stadslandbouw, als onderdeel van groenbeleid of om gezond, duurzaam geproduceerd voedsel voor iedereen beschikbaar te stellen.
  Overheden kunnen groenbeleid stimuleren door te faciliteren dat partijen die betrokken (kunnen) zijn bij de implementatie ervan kennis, informatie en ervaringen uitwisselen.

  Bron:
  RIVM

  « ga terug