• Maastricht gaat groene verbindingen aan26.11.2014

  Ook al ligt het geld niet op straat, voor de gemeente Maastricht is het vergroenen van de stad in de komende jaren een topprioriteit. Juist door slimme combinaties te maken met projecten waar geld voor is, zijn er veel mogelijkheden. Initiatieven van inwoners en ondernemers spelen hierbij een belangrijke rol, zoals blijkt uit het stadslandbouwproject van dertien hectare groot.

  In het imposante stadhuis in het hartje van Maastricht vertelt wethouder Gerdo van Grootheest (GroenLinks) over de prioriteit van groen en natuur voor zijn stad. Al snel komt de structuurvisie ‘Maastricht 2030’ op tafel. Hierin staande vier topprioriteiten van Maastricht voor de komende decennia beschreven. ‘Investeren in groen en landschap: versterken en verbinden’ is er daar een van. Het valt al meteen op dat het hier niet enkel om mooie plannen gaat. De taak die de gemeente zich heeft gesteld, is om deze te vertalen naar vier concrete activiteiten. Van Grootheest somt er drie op:

  1. Weinig groen
  ‘Allereerst vergroenen we de komende periode locaties in de stad die weinig groen kennen.’ Het aanleggen van groene lopers van het buitengebied naar het centrum maakt daar onderdeel van uit. ‘Waarom we dit doen? Groen en natuur zijn goed voor de woonkwaliteit van de inwoners en het is goed voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.’

  2. Groene ring
  De tweede activiteit  is het verder versterken en realiseren van de groene ring rondom Maastricht. ‘Het doel hiervan is om deze zogenoemde natuurlijke gordel verder uit te bouwen als recreatief uitloopgebied van de stad.’

  3. Nieuwe parken
  De derde activiteit is het aanleggen van nieuwe parken. ‘Parken zijn bij uitstek plekken voor ontmoeting en beweging. Dit draagt bij aan het versterken van de sociale cohesie en bevordert de gezondheid van onze inwoners. Tevens kunnen deze plekken als waterberging dienen tijdens piekbuien of als waterbuffer bij hoogwater. Ook geven ze een positieve bijdrage aan de verkoeling van de stad op ware zomerdagen.’

  Lees hier het volledige artikel » (uitgave magazine Vitale Groene Stad)

  Foto:
  Gemeente Maastricht

  « ga terug