• Limburg draagt 70.000 euro bij aan moestuin om leefbaarheid te bevorderen25.11.2013

  Om de leefbaarheid en de groene voorzieningen in de buurt te stimuleren, hebben Gedeputeerde Staten van Limburg besloten maximaal € 70.000,00 beschikbaar te stellen voor het project ‘Tuinzicht Lichtenberg’ in Maastricht-Heugem. Het doel van dit project is om op buurtniveau samen te werken aan meer groen en gezonder voedsel in de wijk.

  Gedeputeerde Noël Lebens: “Tuinzicht Lichtenberg is een uniek voorbeeldproject waar leefbaarheid, burgerparticipatie, groen, educatie en het bevorderen van de gezondheid samen komen. Juist daarom draagt de Provincie het een warm hart toe”

  Buurtinitiatief
  Aan de rand van Heugem in Maastricht ligt de moestuin “Tuinzicht Lichtenberg”. De tuin is het resultaat van een buurtinitiatief van twee jaar geleden. Toen werd samen met de leerlingen van de Bernard Lievegoedschool en OBS De Spiegel een plan gemaakt werd voor de toekomst van de wijk. Bij de gesprekken met de kinderen van de wijk kwam veelvuldig de wens naar voren, een moestuin op te zetten. Waarom? omdat een moestuin goed is voor de samenwerking tussen buurtbewoners, de gezondheid van jong en oud, de (bio)diversiteit en het groen in de wijk en draagt bij aan voedselproductie dicht bij huis.

  Verbindingen
  Een aantal actieve buurtbewoners is met deze plannen aan de slag gegaan en heeft van Woonpunt Zuid een stuk land in beheer gekregen voor tenminste 5  jaar. Met de moestuin wordt  gewerkt aan het zichtbaar, voelbaar en ‘behapbaar’ maken van natuur voor de mens.  In het project wordt tevens een verbinding gelegd tussen mensen met en zonder beperkingen. Het project loopt gedurende drie jaar. Wanneer het goed loopt,  kan het een voorbeeld zijn voor een nieuwe aanpak die ook in andere delen van Limburg navolging verdient.

  Bron:
  Provincie Limburg

  « ga terug