• Leids Singelpark op weg naar uitvoering03.10.2013

  De aanleg van het Singelpark is weer een stap dichterbij gekomen. Het college nam afgelopen dinsdag een kaderbesluit en legt dit besluit voor aan de gemeenteraad. De aanpak om de huidige singelrand om te toveren tot een echt binnenstadspark is door te verbinden, vergroenen en versterken.

  Bestaande parken worden aan elkaar verbonden met bruggen, plekken die nog niet groen genoeg zijn worden groener gemaakt, en in andere delen wordt de parkstructuur versterkt.

  Samen met inwoners
  Wethouder Frank de Wit: ‘In de afgelopen periode is door het gemeentelijk projectteam en de Vrienden van het Singelpark enorm hard gewerkt aan de uitwerking van de ideeën voor het Singelpark. Ik ben verheugd dat we het plan nu voor kunnen leggen aan de gemeenteraad. Dat we het Singelpark gaan realiseren is al bijzonder, maar wat het zo speciaal maakt is dat we het samen met de inwoners gaan doen. Er zijn zó veel mensen in de stad enthousiast over het plan. Het Singelpark is echt een park van, voor en door inwoners.’

  Aaneengesloten park rondom binnenstad
  Leiden wil het langste, mooiste en spannendste stadspark van Nederland realiseren. Een aaneengesloten park rondom de binnenstad, waar je kan genieten van de natuur, varen, wandelen, spelen, picknicken, sporten of juist lekker niets doen. Het beschikbare budget is circa € 14 miljoen. Hiermee kan al een waarlijk Singelpark gerealiseerd worden en een aanzienlijk deel van de eindambitie. De aanpak om de huidige singelrand om te toveren tot een echt binnenstadspark is door te verbinden, te vergroenen en te versterken. Een beeldkwaliteitsplan zorgt daarbij voor de samenhang tussen alle gebieden zodat een echte Singelparksfeer ontstaat. De gemeente heeft samen met de Stichting Vrienden van het Singelpark en andere stakeholders een prioritering voor de uitvoering opgesteld.

  Vergroenen
  Plekken in de Singelroute die niet groen genoeg zijn, zoals de Lammermarkt, het Nuonterrein en het Arsenaalplein, worden groener gemaakt. Door deze belangrijke plekken aan te pakken, worden in één keer de ‘gaten’ in de singelrand heringericht en vergroend en rijgt het Singelpark zich aaneen.

  Versterken
  Door het versterken van de groenstructuur van enkele plekken met een matige of slechte kwaliteit en door het meer toegankelijk maken van andere plekken ontstaat een sterke, gesloten parkstructuur als een omlijsting van de binnenstad. Bij de Morspoort, Park de Put, Blekerspark, Ankerpark, Katoenpark (inclusief de restauratie van begraafplaats Groenesteeg) wordt de ruimtelijke kwaliteit verbeterd. Bij de Hortus botanicus wordt de route en bereikbaarheid verbeterd.

  Rondje Singelpark
  Met deze prioritering worden gebieden met elkaar verbonden waardoor het rondje Singelpark mogelijk is, ademt de gehele singelrand de sfeer van het Singelpark door de aanpassingen langs de singelroute, worden drie grote hiaten in de groene singelstructuur gedicht en wordt de parkstructuur in vijf deelgebieden versterkt.

  « ga terug